Search

luni, 6 decembrie 2010

România in pericol etnic. Cum se distruge Statul National

Nota: WikiLEaks Romania va prezinta aceste documente, fara sa-si asume in nici un fel vreo ideologie, partizanat politic. Raspunderea apartine autorilor articolelor, daca acestia au ales sa-si faca public numele.
-------------------------------
ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 20487/14. X. 2010

ROMÂNIA VA DEVENI GROAPA DE GUNOI ETNIC A EUROPEI! (1)
Scrisoare deschisă
Domnului Traian BĂSESCU, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,
Domnului Emil Boc, prim-ministrul României,
Domnului Teodor BACONSCHI, ministrul de Externe al României

Înnegrirea imaginii României din cauza confundării pe plan internaţional a românilor cu ţiganii s-a produs, în timpul tranziţiei, ca urmare a impunerii vocabulei „rom/rrom“ în  limbajul oficial şi al mass media îndeosebi prin Memorandumul nr. D2/1094 din 29.02.2000. Expulzarea ţiganilor din Italia, începută în 2008, continuată şi intensificată acum, şi expulzarea ţiganilor din Franţa – care repetă demersul Italiei şi, deci, confirmă criminalitatea crescută a unor clanuri din cadrul acestei etnii – constituie o inadmisibilă deteriorare a imaginii României. Mediatizarea respectivelor acţiuni în mass media internaţionale reprezintă campanii de presă care, din vulnerabilităţi, s-au transformat în veritabile atacuri contra ţării noastre, care periclitează securitatea naţională. De aceea, este necesară eliminarea sus-menţionatului memorandum şi reactivarea Memorandumului nr. H03/169 din 31.01. 1995. Ca atare, se impune cu promptitudine: a) utilizarea exclusivă a cuvîntului ţigan în limbajul oficial şi al mass media; b) eliminarea logo-ului „ROMânia“ din brandul Explore The Carpathian Garden, întrucît face trimitere evidentă la făcătura „rom“; c) reactivarea proiectului legii Funar-Păunescu, privind eliminarea vocabulei „rom“ şi utilizarea exclusivă a cuvîntului ţigan.
Aceste demersuri minimale trebuie conjugate cu capacitarea în acest sens a guvernelor ţărilor europene. De aceea, vă solicit traducerea în limbile europene a studiului „România va deveni groapa de gunoi etnic a Europei“, care face parte integrală din prezenta Scrisoare deschisă, studiu care să fie trimis atît respectivelor guverne, cît şi organismelor Uniunii Europene.

Colonel (r.) Vasile ZĂRNESCUEvoluţia unei idei
La Congresul Naţional de sociologie din 14-16 decembrie 2000, am prezentat studiul Ubicuitatea războiului axiologic, publicat în volumul editat şi prezentat la Congres. În acest studiu am propus un nou concept în domeniul politologiei şi al polemologiei: „războiul axiologic“. Am definit războiul axiologic drept „totalitatea formelor de luptă atipică întreprinse pentru distrugerea valorilor economice, politice, morale, religioase, culturale şi sociale ale unei naţiuni prin devalorizarea lor – prin bagatelizare, ridiculizare, denigrare, satanizare – şi înlocuirea lor cu altele – cu non-valori –, impuse de anumite centre de putere străine“. Prin acest proces agresiv, valorile sunt inversate, răsturnate. Evident, cu ajutorul cozilor de topor din ţară. În cadrul acestui studiu, am trecut în revistă principalele domenii în care se manifestă această formă insidioasă de război, cu rezerva rezultată din formularea prezentă în titlu, care denotă calitatea sa esenţială: ubicuitatea – faptul că se manifestă peste tot, în toate sistemele şi subsistemele societăţii.
Relevasem, atunci, că dintre agresiunile axiologice comise contra României fac parte, printre altele, impunerea frauduloasă şi folosirea intensă a vocabulei „rom/rrom“ şi a derivatelor sale referitoare la aşa-zisa „limbă“ vorbită de ţigani – „romali“ sau „romani“ sau „romanes“ – şi avertizasem asupra consecinţelor pernicioase provocate de confuzia [1] creată deliberat, cu scopul de a-i confunda pe români cu ţiganii – consecinţe care, din nefericire, s-au adeverit.
Am dezvoltat această problemă a inducerii confuziei „român/rom“ în studiul «Cuvântul „rrom“: o agresiune axiologică», [2] tipărit, apoi, puţin mai extins şi cu bibliografia aferentă, sub titlul „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“ [3]. Între timp, situaţia existentă – relevată în mass media externe, îndeosebi în anii 2008-2010, în unele publicaţii britanice, spaniole, franceze şi italiene – a confirmat, din păcate, o dată în plus, anticipările mele, în special teza că vocabula „rom“ constituie o agresiune axiologică, precum şi faptul, devenit tot mai evident, că ţiganii, prin comportamentul lor, ne compromit şi afectează grav imaginea României – fapt subliniat într-o formă, adusă la zi, a articolului sus menţionat, în studiul „Ţiganii: o bombă politică iminentă a Uniunii Europene“ [4], ambele postate pe site-ul AlterMedia şi preluate, ulterior, de alte publicaţii on line.

De la Memorandumul nr. H03/169 din 31 ianuarie 1995
la Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000
În studiul citat, am relevat că, în virtutea atribuţiilor profesionale, am realizat diverse sinteze pe această temă – a agresiunii axiologice reprezentată de cuvântul „rom/rrom“ –, materiale care au fost înaintate, pe cale ierarhică instituţională, „factorilor de decizie din stat“ şi că, într-o mare măsură, inclusiv acele materialele au constituit unul dintre factorii care au stat la baza Memorandumului H03/169 din 31 ianuarie 1995, al Ministerului Afacerilor Externe al României, în timpul mandatului lui Teodor Meleşcanu. Acest Memorandum a explicat caracterul periculos al folosirii cuvântului „rom/rrom“ – prin consecinţele sale nefaste – şi, ca atare, cerea eliminarea cuvântului „rom/rrom“ şi a derivatelor sale din lexic – pentru început, din limbajul oficial şi al mass media – şi folosirea exclusivă a cuvântului statuat istoric şi ştiinţific, de „ţigan“.
În 1997, Convenţia Democrată din România (C.D.R.), dintre cei „15.000 de specialişti“ ai ei, l-a ales şi l-a pus în scaunul de ministru la Externe pe Andrei Pleşu, care, pe de o parte, obedient faţă de organismele internaţionale şi de organizaţiile interne ale ţiganilor, şi, pe de altă parte, în dispreţ total faţă de limba română şi de România, a dispus ignorarea respectivului memorandum şi a impus, dimpotrivă, utilizarea denominaţiei incriminate anterior: „rom/rrom“. Mergând pe urmele acestui studiu – dar fără să-l citeze –, ziaristul Victor Roncea a relevat că, spre sfârşitul mandatului Convenţiei Democrate, ultimul ei ministru de Externe, Petre Roman, a „emanat“ Memorandumul nr. D2/1094 din 29 februarie 2000, adresat premierului de atunci, Mugur Isărescu, prin care a anulat expres Memorandumul ministrului Teodor Meleşcanu, care «recomandase (…) utilizarea, în documentele oficiale, a termenului de „ţigan“, în detrimentul celui de „rom“, care de-abia începuse să se impună.» Şi, în continuare, Petre Roman preciza: „(…) Având în vedere cele de mai sus, propunem folosirea, cu precădere, a termenului rrom în corespondenţa M.A.E., în paralel cu formulele alternative menţionate mai sus (Roma/Gypsies, Roms/Tsiganes, Roma and Sinti) în corespondenţa cu organizaţiile internaţionale care le utilizează“ (s. n. – V.I.Z.) [5].
Dar, în realitate, Petre Roman a impus, dimpotrivă, utilizarea exclusivă a vocabulei „rom“, recunoscînd că a emis acest memorandum la presiunea organizaţiilor ţigăneşti – care consideră că, chipurile, cuvântul „ţigan“ ar fi jignitor – şi după consultarea unor experţi români şi străini, îndeosebi ai O.S.C.E.
Îl întrebasem, pe această cale, pe ex-ministrul Petre Roman: nu cumva unul dintre „experţii“ O.S.C.E. a fost şi ţiganul sociolog Nicolae Gheorghe (zis, mai frecvent, şi Gheorghe Nicolae), care a parvenit şi acum este reprezentantul ţiganilor la O.S.C.E.?! Dar, în esenţă, Petre Roman a ignorat total motivele ministrului Teodor Meleşcanu – care, şi el, apelase la experţi în susţinerea Memorandumului său – şi, implicit, a acceptat să se producă prejudiciile devenite evidente, deja, încă din timpul mandatului C.D.R., imediat după schimbarea de macaz provocată de Andrei Pleşu! Iar alte pericole aveau să vină în curând.
Între timp, mass media, în cvasitotalitatea lor, din lichelism, din lipsă de curaj civic, din lipsă de patriotism sau din spirit mercenar – sau din toate aceste motive la un loc –, au preluat ucazul Pleşu-Roman, iar efectul acestei agresiuni axiologice s-a văzut deja: pretenţia impusă de ţigani de a fi denumiţi „romi“ a ajuns atât de mare, încât ei au ajuns să facă legea în România. Ca o fatalitate istorică, ţiganii sunt „jigniţi“, „discriminaţi“ de toţi, inclusiv de cei care le iau apărarea şi le poartă de grijă, pe când ţiganii nu insultă, nu fură, nu înjunghie, nu omoară, nu poluează sonor, vizual şi olfactiv pe nimeni!
Prin intermediul aşa-zisului Consiliu „Naţional“ (!) pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) – care este ilegitim, imoral, anticonstituţional, antinaţional, şi, îndeosebi, antiromânesc, întrucât este condus de maghiari –, românii au ajuns să fie daţi în judecată de ţigani pentru că îi „discriminează“ – cazul senatorului Iulian Urban fiind aproape la fel de notoriu ca al preşedintelui Traian Băsescu! Dar când li se dau locuri fără concurs la liceu şi la facultate, în detrimentul românilor care rămân fără locurile ocupate, astfel, abuziv de ţigani, atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine! Când sunt graţiaţi şi scoşi prea devreme şi nereeducaţi din închisori, atunci nu mai sunt discriminaţi: atunci li se cuvine! După care recidivează în crimele pe care le comit, ale căror consecinţe se repercutează, inclusiv pe plan internaţional, asupra românilor! Vezi cazurile Mailat, Argint, Cămătaru şi celelalte.
O expresie clasică a obedienţei Guvernului României – condus, atunci, de premierul interimar Mugur Isărescu – faţă de organismele europene a fost şi Ordonanţa de Guvern nr. 137/31 august 2000; în baza art. 23 alin. (1) al acesteia, printr-o hotărâre abuzivă – ca expresie a obsecviozităţii depline a Guvernului, condus de Adrian Năstase –, Hotărârea de Guvern nr. 1194 din 27 noiembrie 2001, modificată ulterior, a fost înfiinţat C.N.C.D., care, acum, îi discriminează pe toţi românii, deşi ei reprezintă 85 la sută din populaţia ţării. Asta este esenţa „democraţiei“ Occidentului impusă României: nu dictatura majorităţii – care este autentica democraţie! –, ci dictatura minorităţilor, adică inversarea valorilor. Iar inversarea valorilor este „diferenţa specifică“ a satanismului!
Este, deja, de notorietate că valorile româneşti suferă un proces de devalorizare prin inversare: sunt minimalizate, ridiculizate, călcate în picioare şi sunt înlocuite cu anti-valorile ţigăneşti şi ale altor minoritari! După tiparul cunoscut, „marca“ Sorin Mitu, Lucian Boia, H.-R. Patapievici ş.a., care înlocuiesc valorile româneşti cu elucubraţiile lor. Ca atare, Petre Roman, Andrei Pleşu, H.-R. Patapievici et comp. se numără, şi ei, printre vectorii războiului axiologic dus contra României.

Cuvântul „ţigan“ derivă din „ti Gange“ şi nu din „athinganoi
Cuvântul „ţigan“ nu are nimic peiorativ în el; noţiunea, în sine, e nevinovată. În schimb, modul de viaţă şi comportamentul agresiv – neschimbate de secole şi neschimbabile, prin efectul cutumelor ţigăneşti – sunt cele care le conferă caracteristica peiorativă, ba, încă, semnificând un pericol social nu numai în România, ci peste tot în lume. Cuvântul „ţigan“ are, dimpotrivă, o conotaţie generică – şi, deci, nobilă – în el, căci dezvăluie zona geografică cu care etnia se mândreşte: „ţigan“ provine, după cum afirmase Iosif Constantin Drăgan, din expresia „ti Gange“, care ar însemna în limba hindusă „de dincolo de Gange“ – de unde ar fi provenit ţiganii. Prin pierderea ultimei silabe, a devenit ti-gan, apoi „ţigan“. Oricum, celor mai mulţi lideri ai ţiganilor le place să afirme că ţiganii au venit din India, iar Chris Nickson chiar le precizează locul: Rajahstan (!), un deşert în care India a detonat prima sa bombă atomică.
Unii „lideri“ ţigani vor să-şi confecţioneze o genealogie asezonată cu termeni livreşti şi arhaici, ca să le confere o sorginte mai răsărită şi pretind că denumirea ar proveni dintr-un cuvânt grecesc, „athinganoi“ sau, după alţii „athiganoi“ [6], care ar fi însemnat „de neatins“ şi care, astfel, îi indica pe „cei care nu trebuie atinşi“; de aici, ar fi rezultat, ulterior, cuvântul „ţigan“. Dacă ar fi să acredităm această „rută“ etimologică, atunci „athinganoi“ a dat, mai degrabă, prin prescurtare succesivă – athing-anoi, athing, ating –, pe românescul „ating“, nu pe „ţigan“. Apoi, dacă însemna „de neatins“, relevă, totuşi, faptul pe care propagandiştii ţigani îl trec sub tăcere: că era un îndemn imperativ al grecilor sau romanilor să nu-i atingă pe ţigani, fiindcă, pe atunci, când umblau cu şatra, erau mult mai împuţiţi decât sunt acum! Probabil că de la această lecţiune subliminală a cuvântului provine respingerea de către ei a denumirii de „ţigan“, fiindcă le reaminteşte mizeria fizică şi morală din care descind şi în care se menţin. Ţinând cont de cum arată acum etnia ţigănească, să ne închipuim cum era în urmă cu un mileniu, când a fost adusă aici, din India, târâtă de hoardele tătărăşti. Apoi, chiar şi acum, India este stratificată foarte rigid în clase sociale, cea inferioară fiind numită paria, cu care celelalte clase nici nu au voie să intre în contact şi, deci, pe ai cărei indivizi nu au voie să îi atingă! „Iezuiţii, din respect faţă de structura socială indiană, evitau contactul deschis cu paria ca să nu devină, astfel, inacceptabili pentru influenţii brahmani“ [7]. Evident, ţiganii nu puteau să provină decât din clasa paria şi, după aducerea lor în Europa, aşa au rămas, în mileniul următor, tot paria, „de neatins“ – desigur, cu excepţia indivizilor care s-au civilizat şi s-au adaptat, cu greu şi tardiv, în marginea popoarelor în cadrul cărora s-au aciuat.
Dar, oricare ar fi antecedentul din care provine cuvântul „ţigan“ – „athinganoi“ sau „ti Gange“ –, vocabula „rom“ nu are nici o legătură cu numele etniei. Ideologii ţigani pretind că „rom“ ar însemna, în „limba“ lor, „om“, deşi ei nu au limbă, ci au doar nişte rudimente argotice, specifice fiecărui clan şi neinteligibile între ele: la „Olimpiada de rromani“ (sic) s-a văzut că ţiganii nu pot comunica între diverse clanuri şi, fireşte, s-au ţigănit între ei [8]. Dar „om“/„rom“ nu este un nume de etnie, ca dovadă că ţiganii, în cvasitotalitatea lor, nici nu ştiu că ar fi „romi“: ei se ştiu că sunt doar ţigani! Deci nu există nici o raţiune să fie folosit ca denominaţie etnică.
În acest sens, simptomatic este şi ceea ce spune un ţigan care se străduieşte, din răsputeri, să acrediteze limba „romani“ şi a scris chiar un dicţionar „rrom-român“ (!): «Am lăsat la final o explicaţie pe care, mai mult sau mai putin, o datoram cititorilor. Am optat pentru termenul de “rrom” si nu de “tigan”, nu atât pentru faptul ca ultimul este perceput de catre comunitatea rroma internationala ca fiind peiorativ, ci pentru simplul motiv ca de un mileniu încoace rromii îsi spun în limba lor rrom (sg.) “rrom”/ rromá (pl.) “rromi” si nu “tigan(i)” (acesta din urma fiind un termen prin care au fost denumiti rromii în Imperiul Bizantin la începutul acestui mileniu). Asadar, este bine de stiut ca rromii s-au adresat si se adreseaza între ei, în limba rromani (tiganeasca), prin formula: “Tu san rrom?” (”Tu esti rrom?”) si nu printr-o formula aberanta de tipul “Tu san cigan?” (”Tu esti tigan?”). Deci, forma legitima este rrom si nu tigan. Nu pierdem nimic daca o folosim. Nici italienii nu-si fac probleme, de pilda, ca ROMA ar putea fi pus în legatura cu Rromá “rromii (tiganii)” ori sintagma FORO ROMANO ar fi confundata cu cea din limba rromani (tiganeasca) Fòro rromanó (sau rromano fòro) “orasul rrom (tiganesc)” etc. etc.»
Am citat, ad litteram, din fabulaţia lui Gheorghe Sarău, RROMII, INDIA şi LIMBA RROMANI, Bucureşti, 1997, pag. 161-162. Falsitatea deplină a polologhiei lui Sarău este relevată chiar de faptul că aduce ca argument născocirea „rrom“, deşi această grafie a trebuit „inventată“ abia prin 1994, ca urmare a protestului românilor la invazia făcăturii „rom“. Cât despre semnele diacritice, importanţa lor este evidentă şi din citatul de mai sus, postat, precum şi în materialele din publicaţiile electronice, cel mai adesea, tot fără diacritice: lipsa lor măreşte confuzia dintre români şi „romani“ – căci între timp, văzându-se cu „măgarul legat la gard“, ţiganii l-au uitat pe al doilea „r“, pus artificial, pentru a înlătura, chipurile, eventuala confuzie între „rom“ şi român! De fapt, după cum se vede, şi „filologul“ Sarău este nevoit, aici, după scamatoria „rrom“/„rromani“, să precizeze, în paranteză, „ţigan“ şi „ţigănească“. Or, pentru străini, când văd scris „rromani“ şi „romani“, apoi „romani“ fără â, nu ştiu că primele două cuvinte se referă – tendenţios şi subversiv, e-adevărat! – la ţigani, iar ultimul la „români“ fără diacritice, în presa electronică!
Evident, „profesorul“ de ţigănească (pardon, de „limba“ romali/romani/romanes) Sarău aduce argumente ideologice şi absolut false, pentru că realitatea este exact inversă: toţi ţiganii îşi spun între ei ţigani şi nu ar fi ştiut că sunt „romi/rromi“ dacă nu le-ar fi băgat această diversiune în cap unii ca Gheorghe Sarău, Nicolae Gheorghe, Nicolae Păun et comp. Să meargă, acum, la Roma, la Livorno, Neapole etc., Gheorghe Sarău şi să-i întrebe pe italieni cum este cu Roma şi cu Foro Romano – dacă se confundă sau nu cu „comunitatea roma“ sau „Fòro rromanó“! Şi să vedem dacă ar mai scăpa cu viaţă! Iar noi încă le mai răbdăm impertinenţa, poluarea limbii şi a mediului înconjurător!

Scopul impunerii vocabulei „rom“: subversiunea
Aşadar, impunerea vocabulei „rom“ nu are nici o justificare – în afara acesteia singure, subversive şi diversioniste, din cazul de faţă: de compromitere deliberată a României, prin asocierea ţiganilor cu românii, a substituirii lor şi, în final, a creării impresiei că românii sunt, de fapt, ţigani – aşa cum susţin, acum, francezii şi italienii („ginta latină“!), englezii, Jirinovski, Voronin, ungurii. Până şi amărâţii ăştia de bulgari, care acum 7-8 ani mureau de foame şi treceau, masiv, Dunărea ca să cumpere pâine de la noi, ne insultă pe stadioane strigând sportivilor noştri „Ţiganilor!“ [9] – pentru că au aflat din presa românească şi internaţională că între „romi“/rromi/romani“ şi români nu e diferenţă decât de un semn diacritic –, îi jefuiesc la drumul mare pe turiştii români, iar în presa lor mai pretind şi Dobrogea, după ce ne-au luat, abuziv, Cadrilaterul. Prin asta, bulgarii se asociază cu politica revanşardă a ungurilor şi, împreună, „îi ridică mingea la fileu“ lui Vladimir Putin, care şantaja, pe plan internaţional, România, cu spectrul destrămării ei: „Vorbind despre Kosovo la summit-ul Rusia-U.E. de la Lisabona, liderul de la Kremlin a făcut aluzie la posibilitatea revendicării Transilvaniei şi Dobrogei de către etnicii maghiari şi bulgari“ [10]. Care a fost reacţia guvernanţilor la „aluzia“ lui Putin?! Au zis, şi ei, pe ţigăneşte: „Mucles!“
Esenţial, însă, este faptul că, indiferent de etimologia lui, nu cuvântul „ţigan“ este acela care este jignitor, peiorativ, cum cred liderii ţiganilor, care, astfel, se ascund după deget, confecţionând ţinte false pentru eludarea problemei şi pentru a-şi justifica fondurile europene şi româneşti însuşite nemeritat, inutil şi abuziv, ci comportamentul lor funciarmente criminogen şi refuzul lor încăpăţânat de a-şi schimba modul de viaţă, chipurile „tradiţional“, cum pretind, pompos, ei, „liderii“. Aşa cum le-am mai propus, pot să-şi zică şi gerrmani, sau neoindieni, sau în alt fel, denumirea – oricare ar fi ea! – nu va schimba cu nimic atitudinea celorlalţi faţă de ei, dacă nu se schimbă ei înşişi, civilizându-se. În fond, de 20 ani ţiganii îşi zic, cu impertinenţă, „romi/rromi“. Au dobândit mai mult prestigiu, a avut vreun efect aproprierea acestei vocabule în afară de faptul că i-a ultragiat, i-a denigrat şi i-a devalorizat pe români pe plan internaţional din cauza confuziei insinuate?! Au făcut vreun progres în integrarea lor în România sau în Italia, Franţa, Spania, Anglia, Elveţia, Germania etc.?! Nu! Ţiganii au fost repudiaţi la fel ca înainte, de peste tot; în ultimii ani, taberele din Italia le-au fost incendiate – ca în Evul Mediu –, iar, începînd din vara aceasta, a reînceput expulzarea lor din Franţa, cu şi mai mare energie şi în mod întemeiat! Dar, evident, dacă îşi vor mai zice „romi/rromi“, în mod cert nu vor mai avea nici o şansă să mai se integreze în România, pentru că, deja, ne-au compromis definitiv în ochii străinătăţii, iar pentru asta nu vor fi iertaţi niciodată. Deja forumiştii români sunt unanimi împotriva ţiganilor şi, implicit, împotriva folosirii vocabulei „rom“, spre furia C.N.C.D.
După ce i-am tolerat cinci secole şi după 20 de ani de agresiune axiologică, ideologică şi faptică din partea ţiganilor, trebuie să se termine cu toleranţa faţă de ei [11], ca, de altfel, şi faţă de celelalte minorităţi agresive – toleranţă care, dacă va mai fi continuată, atunci nu va mai fi decât prostie patentă! Şi prima modalitate de a şterge această ruşine este, deocamdată, una radicală şi irevocabilă, cu care să înceapă imediat: să nu-şi mai zică şi să nu li se mai zică „romi/rromi“, ci aşa cum îi ştie toată lumea – ţigani. A doua modalitate este să înceapă să se civilizeze, iar a treia, să fie civilizaţi „forţat“, inclusiv prin muncă şi prin şcoală, cum indicase, cam încurcînd lucrurile, Daniel Barbu, şeful unei catedre de ştiinţe politice: „pentru că un tînăr ţigănuş se poate să nu-şi dea seama la ce-i serveşte şcoala. Ar trebui introdusă de urgenţă obligativitatea învăţămîntului pînă la 18 ani“ (sic). Evident, Daniel Barbu ar fi trebuit să zică „reintrodusă“, fiindcă în Socialism fusese, deja, introdusă, iar profesorii erau, şi ei, obligaţi să se ducă pe la cocioabele ţiganilor ca să le aducă puradeii la şcoală – unde veneau, o vreme, dar nu ca să înveţe, ci ca să fure şi să-i violenteze pe copiii românilor! După care abandonau şcoala. De altfel, abandonul şcolar al ţiganilor, în oricare ţară s-ar afla, este relevat de Sir Angus Fraser, peste tot, în cartea sa, ŢIGANII (vezi infra, nota 14). Dar, aşa cum atestă interviul pe care i l-a luat ziaristul Răzvan Ciobanu, Pentru autoritatile romane, un tigan in minus, o problema in minus, plin de contradicţii şi de omisiuni condamnabile în referirile sale la ţigani, deşi este doctor în politologie, prin ideile sale inextricabile – ca să mă exprim eufemistic –, prof. univ. Daniel Barbu seamănă, mai degrabă, cu doctorul Ciomu: elocvente, în acest sens, sunt foarte numeroasele comentarii pe forum, aproape toate negative [12]!

Ţiganii: o bombă social-demografică cu explozie întârziată
Dacă problema maghiarilor reprezintă o bombă politică interetnică [13] – în special prin posibila promulgare, de către P.D.-L. plus U.D.M.R., a autonomiei aşa-zisului „Ţinut Secuiesc“ – cum pretind tot mai vehement Laszlo Tokes şi Marko Bela –, problema ţiganilor constituie o bombă demografică cu explozie întârziată – de care s-a temut şi Cehoslovacia în deceniul 7 al secolului trecut, motiv pentru care intenţiona ca, „după 2-3 naşteri, ţigăncile să fie sterilizate“ [14]; apoi constituie o bombă socială prin bolile transmise, prin conflictele provocate şi crimele comise, prin înmulţirea în proporţie geometrică/exponenţială şi prin revendicările neîntemeiate de protecţie socială şi de „restituire a aurului confiscat de comunişti“ – deşi respectivul aur provenea tot din furt. Acuzele făcute de ziarul britanic The Sun [15], cum că aduc T.B.C.-ul în Anglia, nu erau întru totul lipsite de temei. Mai mult, spre deosebire de tendinţa generală de scădere a populaţiei româneşti, etnia ţigănească manifestă tendinţa contrară: de creştere demografică accelerată.
Motiv pentru care preşedintele Traian Băsescu s-a arătat îngrijorat de perspectiva sumbră a diminuării ponderii românilor! Ca atare, nu mai este o excentricitate gratuită avertismentul emis, la congresul neonaziştilor din Europa, ţinut în Germania, că, în curând, Europa va fi dominată de ţigani! Deja deputatul-ţigan P.S.D. Mădălin Voicu ne ameninţase şi el, acum vreo câţiva ani, că, dată fiind tendinţa de înmulţire a ţiganilor, este posibil ca, „peste vreo două decenii, ţiganii să conducă România, nu atât pentru că ar fi rromi, cât pentru că îi vor depăşi numeric pe români şi, dintr-o etnie conlocuitoare, ţiganii vor deveni una înlocuitoare“! Şi, ca lider al lor, probabil că le ştie mai bine situaţia decât statisticienii noştri! Repet sugestia dată editorilor de la National Geographic, numărul din noiembrie 2006, în limba română: să traducă cele 26 de pagini despre ţigani în limbile de circulaţie internaţională în care apare revista [16]. E util de ştiut şi ceea ce scriu unii ţigani despre ei înşişi, poate se mai lămuresc şi cei din Uniunea Europeană sau de la Mental Disability Rights International (M.D.R.I.), din S.U.A., care ne-au denigrat, americăneşte, în New York Times [17].
Pe postul Realitatea TV a fost difuzată, la începutul lunii noiembrie 2008, o emisiune care purta ca titlu chiar ideea perspectivei ameninţătoare enunţată de Mădălin Voicu: „Etnie conlocuitoare sau înlocuitoare?!“ Dincolo de tenta aparent ironică, trebuie să vedem, mai degrabă, perspectiva terifiantă care ne aşteaptă dacă nu luăm, urgent, măsuri radicale de contracarare!
14 octombrie 2010
NOTE
[1] Vasile I. Zărnescu, Ubicuitatea războiului axiologic, în volumul coordonat de Elena Zamfir, Ilie Bădescu, Cătălin Zamfir, Starea societăţii româneşti după 10 ani de tranziţie, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pag. 900-901.
[2] Idem, «Cuvântul „rrom“: o agresiune axiologică», în LUMEA Magazin (nr. 9/2005, pag. 10-11, http://ro.novopress.info/?p=598), reluat, apoi, puţin mai extins şi cu bibliografia aferentă, în Justiţiarul, 14 sept. 2005, pag. 7-8).
[3] Idem, „Înnegresc ţiganii imaginea României?!“; în revista SANTINELA, nr. 11/2006, pag. 4-6, http://www.strajerii.ro/SANTINELA011.pdf. Articolul a fost adus la zi, după un an, sub acelaşi titlu, pe site-ul http://ro.altermedia.info/minoritati/innegresc-tiganii-imaginea-romaniei_7929.html.
[4] Idem, „Ţiganii: o bombă politică iminentă a Uniunii Europene“, pe http://ro.altermedia.info/minoritati/tiganii-o-iminenta-bomba-politica_8220.html#more-8220, şi pe http://justitiarul.ro/semnal/122.html şi http://justitiarul.ro/semnal/133.html; preluat, la fel, pe mai multe site-uri, precum aici: http://asymetria-anticariat.blogspot.com/2010/01/vasile-i-zarnescu-tiganii-o-bomba.html.
[5] Victor Roncea, „Cum au devenit românii romi“, în Ziua, nr. 4095, 24 noiembrie 2007, pe http://www.ziua.net/display.php?id=229814&data=2007-11-24, şi pe http://ro.altermedia.info/minoritati/romania-in-plin-razboi-axiologic-cum-au-devenit-romanii-romaniromitigani_7955.html). Pentru alte detalii, cf. Victor Roncea, „Ayatollahul Băsescu, anti-semit şi anti-român“, în Ziua, nr. 3823, 8 ianuarie 2007, http://www.ziua.ro/display.php?data=2007-01-08&id=213794. Similar, vezi şi: Iulia Popovici, „Cum au devenit ţiganii o temă“, în Ziua, nr. 4025, 4 septembrie 2007, pe http://www.ziua.net/display.php?id=226157&data=2007-09-04.
[6] Dr. M. Băcanu, TIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională. Editura Bravo-Press, 1996, pag. 11-13. Vezi şi: Corneliu Filip, doctor în istorie, „Ţiganii sau romii – problemă a României sau a Europei?“, în Evenimentul, http://www.evenimentul.ro/articol/iganii-sau-romii-problema-a-romaniei-sau-a-europei.html; Delia Radu, „Romii – un nou serial BBC“, pe http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2005/06/050622_romi_repere_istorice.shtml; *** „Ţiganii – o poveste“, pe http://www.ziare.com/?ziare=details&a_id=170158; Chris Nickson, „Roma (Gypsy) Music Overview“, pe http://worldmusic.nationalgeographic.com/worldmusic/view/page.basic/genre/content.genre/roma__gypsy__music_778.
[7] William V. Bangert, S.J., Istoria iezuiţilor, Editura Ars longa, Cluj-Napoca, 2001, pag. 383-384 şi 442-448. Vezi şi Florian Bichir, Mircea Marian, „Marele eşec al integrării rromilor“, în Evenimentul zilei, nr. 5027, 7 noiembrie 2007, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/marele-esec-al-integrarii-rromilor-467147.html.
[8] Florentina STOIAN, „Ursarii şi căldărarii s-au certat la Olimpiada de rromani“, în Adevărul, nr. 4865, 27 febr. 2006; http://www.adevarul.ro/articole/ursarii-x15f-i-c-x103-ld-x103-rarii-s-au-certat-la-olimpiada-de-rromani/176000.
[9] Marius Niţu, „Ţigăneala ne-a mâncat mămăliga“, în Adevărul, 19 nov. 2007, http://www.gandul.info/puterea-gandului/tiganeala-ne-mancat-mamaliga.html?4237;1043221.
[10] *** „Putin ameninţă România“, în Ziua, nr.  4071, 27 octombrie 2007, http://www.ziua.net/display.php?data=2007-10-27&id=228580. Vezi şi: „Putin ameninta Romania cu fragmentarea“, Asociaţia Civic Media, 27 octombrie 2007, pe http://civicmedia.ro/acm/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=77.
[11] Pentru îndemnul Consiliului Europei la toleranţă, vezi M. C. „Rromii, discriminaţi în România“, în Adevărul, nr. 4861, 22 febr. 2006, http://www.adevarul.ro/articole/rromii-discrimina-x163-i-n-rom-nia/175471; pentru intoleranţă europeană, vezi: Adina Şuteu, „Rromii, o minoritate pe care Europa nu o vrea“, în Adevărul, nr. 5389, 7 noiembrie 2007, http://www.adevarul.ro/articole/de-ce-nu-iubim-tiganii/331280; Marie Marty, „Prison avec sursis pour le maire incendiaire“, în Le Parisien, 16 mai 2006, pe http://www.leparisien.fr/faits-divers/prison-avec-sursis-pour-le-maire-incendiaire-16-05-2006-2006989253.php.
[12] Cf. Cotidianul, 14 noiembrie 2007, http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15612&art=38859&cHash=64bfeacc60; vezi şi Viorel Ilisoi, „Veşti bune despre ţigani: ghetoul din Dorohoi“, eodem loco, http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15612&art=38848&cHash=ea1f157c1e. Vezi şi: Dr. M. Băcanu, TIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională, Editura Bravo-Press, 1996, pag. 42-45.
[13] Ion Marin, „Bomba interetnică / Cine minimalizează (şi de ce) pericolul «legitimaţiei de maghiar»“, în Ultima oră, 26 aprilie 2001, pag. 1; vezi şi Almona Ţilea şi Andrei Dumitrescu, „Marea diversiune antiromânească / Ungaria vrea să dea «legitimaţie de maghiar» tuturor ardelenilor“, în Ultima oră, nr. 635, 25 aprilie 2001, p. 5.
[14] Angus Fraser, ŢIGANII. Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, pag. 297-298. Vezi şi Ultima oră, 15 martie 2001, pg. 6.
[15] Cornelia Roşoga, „După hoţi şi criminali, presa britanică ne face şi TBC-işti / Tabloidul The Sun continuă campania de denigrare a românilor“, în Gardianul, nr. 1349, 4 nov. 2006, pag. 7; ***, „The Sun ne face tebeciştii Europei“, în Adevărul, nr. 5079, 4 noiembrie 2006, pag. 5; Diana Opriţă, „Zid împotriva rromilor români“, în Curentul, nr. 258(3632), 4 noiembrie 2006, pag. 6; D.E., „Londra exclude românii pe baza unor statistici eronate“, în Ziua, nr. 3773, 6 nov. 2006, pag. 4; vezi şi: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Actualitate/47297/Londra-exclude-romanii-pe-baza-unor-statistici-eronate.html; Ionuţ Apahideanu, „Semper fidelis Patriae“, în http://ro.altermedia.info/politica/semper-fidelis-patriae-sau-romania-who-gives-a_5328.html etc., etc.
[16] „Ţiganii din România“, în National Geographic (ediţia în lb. română), noiembrie 2006, pag. 25-51.
[17] Ioana Bojan, „NYT «dezvăluie» starea mizeră a copiilor instituţionalizaţi. Să fie vorba de adopţii? / Un articol negat ferm de autorităţile de la Bucureşti pune în pericol aderarea României la U.E.“, în Gardianul, 11 mai 2006, pag. 4. Vezi şi: Ioana Bojan, „NYT «dezvaluie» starea mizera a copiilor institutionalizati. Sa fie vorba de adoptii?“, Infonews, 11 mai 2006, pe http://www.infonews.ro/node/36026.

(Continuare în episodul următor)

Colonel (r.) Vasile ZARNESCU
Alte documente:
WikiLeaks.ro documente

25 de comentarii:

 1. A se citi si Romania în pericol etnic (III),(IV) şi (V)

  RăspundețiȘtergere
 2. sunt foarte tari arata tot ce uni nu vor sa vedem.

  RăspundețiȘtergere
 3. oculta internationala,are tot interesul denigrarii si fragmentarii romaniei,deoarece ei stiu foarte bine,din vechile carti si alte surse,ca,romania, este tara aleasa de D-ZEU,pentru desavirsirea spirituala,a creatiei lui,si este locul adorat de sf. FECIOARA MARIA,loc care,va fi cinstit de catre insusi HRISTOS,atunci cind va veni,in ceasul judecatii de apoi,iar ei stiu ca noi poporul roman am demascat,pretentiile iudeomasonice de cucerire ale lumii,dar aici ,in romania le va fi,s f i r s i t u l!!!!!D-ZEU,sa ajute,poporul sau ales,pentru credinta sa de a lungul veacurilor,si pentru lupta lui vesnica impotriva hoardelor de pagani,care au incercat zadarnic sa ne ingenuncheze!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. (ACTORUL VASILE BUTNARU)Traian Basescu:Vasile,noi nu suntem urmasii Romei! Ne tragem din neamul traco-geto-dacilor! Am virat 3 milioane de euro pentru a continua sa prezinti spectacole care contribuie la Trezirea Constiintei Nationale a DACILOR! DACIA UNITA A LUI BUREBISTA NU A MURIT!

   Ștergere
 4. MOTTO. V-o spun pentru a doua oara! In 2030 vom fi jumi-juma si n-ati facut nimic pentru asta.
  (citat din memorie spusele lui Madalin Voicu, candva intr-o emisiune televizata).

  Este adevarat, de la actul de eliberare din robie a tiganilor de catre Mihail Kogalniceanu (si el revendicat de catre etnie), nu s-a facut nimic pentru tigani. Sa ne amintim noi cei mai batrani discriminarea negrilor americani pana prin anii 60, cand existau la intrarea in restaurante inscriptii de genul nu sunt admisi cainii si nigarii, ca in razboiul din Golf armata americana sa fie condusa de un negru, diplomatia americana sa fie si ea administrata cu pricepere si talent de o negresa, deltfel si foarte culta, cu mult peste nivelul americanului de mijloc. Astazi avem chiar si un presedinte american, tot negru. Toate acestea s-au facut cu politici intelepte, prin descriminari pozitive si cu fonduri iscusit folosite pentru educatie si culturalizare. Fenomenul a fost de durata, iar rezultetele, cateva, le puteti vedea cu ochiul liber. Ce-am facut noi pentru tigani in ultimii 150-200 de ani? I-am tot discriminat fara sa ne gandim la consecintele, vizibile acum, pe termen lung. Ceausescu a facut doua mari greseli vis-a-vis de tigani, a incercat sa-i stabilizeze pe cei nomazi prin metode coercitive, fara o politica de a pune ceva in locul a ceace a desfiintat. Rezultatul este multimea coloniilor de tigani de la marginea satelor, descendenti ai tiganilor nomazi, fara locuri de munca si acces la educatie. A doua gresala a fost impunerea oficiala a denumirii de Romania, romen, in loc de Rumania, rumen, termenii consacrati international. Exista rare exemple de familii tiganesti acceptate in satele sasesti si svabesti din Romania care au adoptat comportamentul si obiceiurile gazdelor si au progresat educativ si comportamental. Mai sunt si alte cateva exemple de famiili tiganesti trecute la cultele neoprotestante si care deasemenea au evoluat comportamental. Aceste putine exemple dovedesc ca se poate face cate ceva pe termen foarte lung, desigur, lucru care nu s-a inceput niciodata in Tara Romaneasca. Cunosc pe cineva care, mai in gluma mai in serios spune ca asteapta cu mare interes crearea Tinutului Secuiesc pentru ca in viitor sa se mute acolo, caci va invata mult mai usor maghiara decat limba romana cu dublu-r! Daca aveti drum prin Banat, intrebati de bulibasa din comuna Recas, crescut printre nemti, emigrat in Alsacia si veti afla ce poate face un tigan nemtesc. Sau poate va abateti ceva mai aproape de Timisoara in comuna Giarmata (in germana Jahrmarkt) si intrebati de familia de tigani penticostali, cu 6 copii, dintre care o fata prof. universitara la o universitate din Scotia, alt fiu inginer, altul solist de opera cu numeroase turnee in strainatate, inca o studenta la psihologie si cativa elevi cu bune rezultate la invatatura. Tatal, un umil si sarac sofer pe o salvare, mama casnica. Se impune intrebarea, de ce doar stand langa nemti, se poate si in Tara Romaneasca, si altfel nu!
  Alles gute,
  Aberluscoaiei

  RăspundețiȘtergere
 5. Se pare ca ne meritam soarta cata vreme nu am stiut sa facem alegerea buna in 1990. Ne-am pricopsit atunci cu o caruta de trantori si de dilentanti la conducerea tarii , care au lovit crunt in zona economica si au saracit populatia in mod voit: inflatie bolnava, de parca era sfarsitul lumii, inchiderea fabricilor, aparitia firmelor capusa..etc.Astfel muncitorii tineri au fost obligati sa paraseasca tara in cautare de lucru si intraga tara a devenit usor-usor terenul "de joaca" a criminalilor.Deoarece institutiile statului au pierdut din autoritate si prestigiu din cauza penetrarii lor de catre politruci, Romania nu se mai poate apara in fata atacurilor antinationale venite de la tigani, unguri samd.Doar daca STATUL devine ceea ce ar trebui sa fie, un garant al LEGALITATII si ORDINII de drept , am putea pune cu botul pe labe toat acest concert antiromanesc.

  RăspundețiȘtergere
 6. anonimul din 20 febr.,ora 16:29 -un mare dobitoc,nu intelege realitatea

  RăspundețiȘtergere
 7. Originea tiganilor este fara indoiala India. Indienii afirma ca si ei au o minoritate de tigani, in sensul unor clanuri si populatii nomade, de cele mai multe ori izolate de restul populatiei stabile. Aceste grupuri / clanuri / triburi, intre miile de triburi si clanuri ale Indiei cu limbi si dialecte distincte, nu sunt acceptate de restul indienilor din cauza neapartenentei lor la nici una dintre castele in care este structurata populatia Indiei. Casta fiecarui indian este evidenta chiar prin numele pe care il poarta. Exista mai multe cai prin care tiganii au emigrat din India de-a lungul secolelor. Ei au fost tolerati de toate armatele asiatice care au incercat sa cucereasca Europa deoarece se ocupau cu ingroparea mortilor (dupa ce ii jefuiau). Asa au ajuns in majoritatea tarilor din Europa, prin Egipt, Turcia si Rusia. In Romania am ferma convingere ca tiganii au ajuns pe cale terestra prin Rusia si prin Turcia/Bulgaria. Un ilustru indianist rus, ambasador al acestei tari la New Delhi, intr-o cuvantare oficiala a amintit, pentru a sublinia relatiile seculare dintre India si Rusia, de puternica colonie de tigani din orasul Novgorod si alte orase ale Rusiei. Rusii au avut grija sa stimuleze emigrarea lor in Moldova. La fel turcii din Bulgaria au stimulat tiganii sa treaca Dunarea in Muntenia. Probabil ca exista documente care atesta aceasta migrare continua a tiganilor din India catre Europa, inclusiv in Romania. Poate este de interes sa amintesc si faptul ca atunci cand presedintele Sarcozi a vizitat India, un oficial indian, in alocutiunea de prezentare a inaltului oaspecte, a spus ca acesta este un francez si cu sange evreiesc si tiganesc.

  RăspundețiȘtergere
 8. Interesant comentariul cu tiganii din Germania veniti in Romania.Sigur ca pot fi facuti si gospodari.Dar sa nu uitam ca la nemti nu prea te joci asa ca aici.Tiganii se integreaza in societate acolo si isi aduc aportul isi platesc darile la stat isi onoreaza obligatiile cetatenesti etc.ceia ce la noi nu se intampla asta.Ne intrebam oare de ce nu au stat ei in Germania.Bercea Mondial cate datorii are la statul roman?Luati legatura cu Consiliul local Ciurea si vedeti ce datorii au tiganii din aceasta comunitate.Cum vreti sa ii integram?Adica sa muncim noi iar ei sa sfideze legile comunitatii si a tarii.De ce nu patesc nimic tiganii din comunitate care au bransamente facute ilegal la reteau electrica.In Germania nu se intampla asta fiti siguri.Daca acolo mergi si strigi odata Hitler se caca pe ei toti tiganii.Cat v-a trai natia tiganeasca va tremura la cuvantul magic.Ce patesc in Romania cand politistul dotat cu pistol la sold si imbracat de satul roman si platit din contributiile noastre nu a tiganilor este scuipat de pe geamul masinii.Petru ca sutem prea toleranti cu aceasta natie.Cei de afara au tot interesul sa se intample asta fiti siguri

  RăspundețiȘtergere
 9. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 10. Romania nu va deveni un stat de drept adevarat pina cind nu va avea legi in toate domeniile si aceste legi sa fie aplicate sever iar nerespectarea legilor sa fie pedepsita strict indiferent de persoana, politicean sau tigan. Nimeni nu este mai presus de lege, nu? La noi totul este pe dos din cauza noastra a romanilor care ne-am ales niste conducatori de rahat, si continuam sa-i alegem si suportam in continuare. Ne jucam cu prezentul, viitorul nostru si al familiilor noastre daca nu punem in pozitii oameni tineri priceputi si bine pregatiti care sa implementeze ceea ce este cel mai bine pentru Romania. Va imaginati cumva cum s-ar rezolva problema salariilor si pensiilor reduse de actualii daca toate curvele de politicieni , borfasii de afaceristi si tiganii de tigani ar plati taxe pe banii iliciti pe care ii fac? Este inadmisibil sa nuexiste legi severe care sa nu pedepseasca neplata taxelor. Mai trebuie sa dau exemplu SUA unde cei mai mari borfasi au fost pina la urma rapusi pentru neplata taxelor? Nu se va intimpla nimic in bine in Romania pina ce noi romanii nu vom distruge complect sistemul mafiot de conducere si guvernare. Credeti voi ca Base a dansat cu toata familia lui la nunta tiganeasca numai din motive politice? Sa fim seriosi nu sintem chiar asa de idioti. Crede vreun roman mai in virsta de 25 de ani ca era trimis in strainatate in vremea Ceausescu (mai ales sef de reprazentanta romana la Anvers) cineva care nu era sau nu avea legaturi f. strinse cu Secu? Deci vedeti astia ne conduc: mafia securisto-neocomunisto-tiganeasca prin ei si prin copii lor. Deci trebuie schimbati, nu prin revolutie ca s-ar varsa prea mult singe, ci prin alegeri, alegerile sint cea mai puternica arma in mina unui popor. Tara are in continuare oameni seriosi si buni chiar si necoruptibili dar care sint desgustati de ce am reusit noi romanii sa punem la putere in ultimii 20 de ani- aceeasi banditi care se schimba din 4 in 4 ani (dar sint tot acolo linga oala, nu8mai ca sa fure tara in interes propriu si strain. Nu vedeti ca toti s-au perindat:PSD de doua ori , PNTCD, PDL(oare de cite ori)toti cu aliatii lor, numai ca sa fure. Daca vom sti sa nu ii mai alegem tot pe astia, vom avea sansa sa devenim un stat de drept, sa respectam si sa aplicam legile tarii si atunci o sa vedeti ca nici tigani care tot tigani vor ramine ca nu pot fi schimbati, nu ne vor maqi da cu tifla, dar vor putea fi tinuti in friu si vor plati taxe. Poate avem taria sa ne trezim in ceasul ultim, ca din pacate este ultimul.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Alegerile vor fi furate tot de acestia,care au condus pina acum si care care au format cleptocratia postdecembrista.
   Solutia este o revolutie veritabila, in cursul careia sa fie impuscati toti cei care au fost la conducere pina acum - caci au vindut tara pe nimic - si toti care si-au facut averile fabuloase prin furt. In urma cu citeva luni, un ziar - mi se apre ca Adevarul - publicase topul tiganilor cei mai bogati din Romania: in frunte era un tigan din Iasi, parca, oricum, din Moldova, care are o avere de 7 (sapte!) milioane de euro!!! Chiar si prietenul lui Traian Basescu, Bercea Mondial, era mentionat cu o avere de vreo 3-4 milioane de euro.
   Deci, solutia este numai o revolutie facuta de romani pentru romani!

   Ștergere
  2. Cine să aplice "cu severitate" acele legi,stimate inocent? Instituţiile parazitare şi bugetivore conduse de uneltele docile ale cârmuitorilor Regimului Mafiot? Nu de legi ducem lipsă ci de clarviziune în decodificarea sensurilor diversiunii transnaţionale şi transpartinice antiromâneşti, de fermitate în împuternicirea prin vot a elementelor sănătoase ale naţiunii, oamenii harnici, cinstiţi şi patrioţi.Ei există dar sunt ocoliţi ca nişte ciumaţi de către un electorat buimăcit de intoxicări, manipulări şi diversiuni. Până acum au fost aleşi preponderent, analfabeţi abulici şi hrăpăreţi, fără mamă, fără ţară şi fără Dumnezeu. După atitudinea laşă şi bezmetică manifestată în aproape un sfert de secol de jaf şi anarhie, nici nu meritam mai mult. Continuând aşa, sfârşitul Statului Naţional Român e aproape. Regionalizarea este primul pas, iar acefalilor care spun "şi ce dacă?" le amintesc că pensiile "de stat" nu vor mai fi acordate, dacă acel stat dispare. Preşedintele a avertizat că sistemul public de pensii va dispărea până la urmă fiind "nesustenabil"...Marii îmbogăţiţi din distrugerea României se vor salva, având conturile doldora cu bani de furat dosite peste graniţă. Aici curând vom elibera locul pentru alţii care nu mai rezistă în deşert din cauza eternelor conflicte şi schimbărilor climatice. Singura salvare naţională este trezirea poporului "din somnul cel de moarte" în care l-au adâncit barbarii de tirani moderni, prea sofisticaţi pentru mintea şi lipsa de cultură civică a celor mulţi şi uşor de manipulat cotra propriilor interese.(Mircea Costache, Buzău).

   Ștergere
 11. Dragii mei romani, sa va povestesc ceva ce mi s-a intimplat recent. M-am dus la spitalul Jamaica/NY sa vizitez o romanca bolnava. Cit prietena mea vorbea cu pacienta, eu am stat putin de vorba cu care assistant. Persoana era din Bangladej si s-a dat in vorba cu mine afirmind ca romanii sint tigani, cu o expresie faciala batjocoritoare. I-am sugerat sa se educe putin din internet si sa afle ca tiganii sint din rasa ei si nu exista indieni originali in Europa.In acest moment mi-a dat o replica ce m-a redus la tacere, spunind ca romanii sint mixati cu tiganii de mult timp.Nu am mai continuat conversatia, pentru ca sa nu o inervez si sa se razbune pe pacienta ce are alzimer disease.Pozitia mea culturala si sociala nu are termeni de comparatie cu pozita ei, dar in societatea in care traim, cind le spun ca sint roman toti isi schimba atitudinea fata de mine, de asemenea se cunoaste dupa expresia fetii si nu mai au nici un interes de a mai continua nici o actiune, indiferent de cum i-am impresionat initial.
  Guvernul Roman trebuie sa ia masuri drastice si sa restaureze onoarea poporului roman. Nu numai Guvernul, ci si fiecare individ in parte. A fi om tolerant, a fi prost.Incearca sa ofensezi un Italian,German, Englez, etc si ai sa vezi pe loc rezultatul.Cu politetea si diplomatia nu rezolvi nimic.Viata este o lupta continua si cine nu lupta isi pierde totul.

  RăspundețiȘtergere
 12. Sunt intru totul de acord, dar ce-i de facut?
  Daca ne gandim ca cel mai mare partid politic din Romania PSD-ul are ca presedinte un tigan, da domnilor, Ponta este tigan 100% pur. Oricine poate merge la Chitila si sa-i vada radacinile, acolo locuieste familia lui Ponta.

  RăspundețiȘtergere
 13. Ti-gan,ti-gange este un nume dat minoritatii nomade de catre romani si prezinta cu exactitate zona de unde provin acestia[Ti=tinut(ul),Gan=Gange care curge in India.Acestia au un potential de inmultire fantastic,nu vor sa se declare,mint,violeaza(in special romance si, le dau la produs),vorbesc si se comporta urat,violent,raspund doar in fata starostelui lor,isi vand copii,isi casatoresc copii de la varste minore(deci dobandeste capacitate deplina de exercitiu-raspunde%in fata legii,fiind castorit cu incuviintarea parintilor,si chiar daca aceasta ar fi putativa,tot ramane valabila pana la clarificare).
  Muncesc in stilul cunoscut de toti,sunt oportunisti[si-au facut partid,papa bani de la stat,au renegociat(cu cine??) cuvantul roman in cuvantul rrom,iar peste 50 de ani vor spune ca provin ca natie din Ti=tinutul,Rrom=Romania :) ]Este o minciuna ca sunt doar 6sute si ceva de mii.Sunt peste doua milioane.Strainii nu ne vor din cauza lor si,ne asimileaza cu acestia din cauza negocierii numelui de roman in rrom.Acum ne trateaza cu Codex Alimentarrium,initium,iod,spitale scoase din functie ..lista e mare.

  RăspundețiȘtergere
 14. Foarte adevarat articolul, intr-adevar, exista o discriminare in sens invers. Nu sunt ei cei discriminati, ci suntem noi, romanii. Sunt ca niste gandaci printre noi, care stau in palate si nu-i misca nimeni, pentru ca cei mai mari capi ai politiei romane provin exact dintre ei. Sunt un pericol pentru siguranta noastra si numai ceva mai presus de noi ii va eradica.

  RăspundețiȘtergere
 15. DA CRED CA SUNT INFORMATII REALE, DETERMINATE DE NEGHIOBIA ELITEI ROMANESTI; ELITA PATRIOTICA A TACUT SI A PERMIS UNOR TOKES, ULIANOV (alias marko bela), PATAPIEVICI, LIICEANU, BACONSCHI SA SE MANIFESTE IN NUMELE NATIUNII ROMANE. DACA IN INFORMATIILE WIKILEAKS SE AFIRMA CA BASESCU (regimul) VA CADEA DATORITA REVOLTEI POP[ULARE, ATUNCI SA CADA IN PASTELE MAMII LUI MAI REPEDE SI SA NE TREZIM DRACU ODATA, ACTIONAND CA PINTEA VITEAZUL, IANCU JIANU, BRANCOVENI, STEFAN CEL MARE SI SFANT SI SA DAM MAI REPEDE NATIUNII ROMANE CE MERITA. NICI ACUM SI NICI IN VIITOR NIMIC NU ESTE PIERDUT. CEEA CE SUGEREZ EU ESTE SA ACTIONAM REPEDE SI SA NU MAI INTARZIEM

  RăspundețiȘtergere
 16. mda.... o tara de cacat si de tigani imputiti!!!ha ha ha

  RăspundețiȘtergere
 17. (ACTORUL VASILE BUTNARU)Traian Basescu:Vasile,"Scimbarea la fata a Romaniei" decurge lent dar sigur!

  RăspundețiȘtergere
 18. American Klansman22 martie 2013, 09:35

  I want YOU for the Ku-Klux Klan!

  RăspundețiȘtergere
 19. „De la Nistru pân'la Tisa / Tor românul plânsu-mi-sa / Că nu mai poate strabate /
  De-atâta strainatate.” Doina lui Eminescu ar trebui să fie imnul național al României. Și el să fie cântat cu bărbăție de noua Legiune a Arhanghelului Mihai, care trebuie să se reîntemeieze, militar, drept contrafort la formațiunile paramilitare ungurești din Ardeal, pe care guvernanții noștri se prefac că nu le văd. Unde ești tu, Căpitane, să scapi țara de la prăbușirea finală? Te-ai născut tu, oare, noule Zelea-Codreanu, ca, la cuvântul tău „Să se ia munții cu păduri /
  Și insulele-n mare?”. Te așteptăm pe tine, cea mai strălucitoare stea din istoria poporului român. Suntem aici și suntem mai mulți, mult mai mulți, covârșitor de mulți față de liftele străine. TREZEȘTE-NE!

  RăspundețiȘtergere

Va rugam INSISTENT sa nu folositi un limbaj obscen. Nu ne obligati sa stergem unele mesaje, sau sa restrictionam comentariile. Va multumim.

Surse.org Blog Un Proiect Open Source

Surse.org Blog Un Proiect Open Source

Follow by Email