Search

duminică, 2 decembrie 2012

Banii dumneavoastră, prăduiţi de PDL - raport al Curţii de Conturi


Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României a stabilit că numai în primele trei luni ale acestui an zeci de milioane de euro au fost prăduiţi prin gestionarea frauduloasă a proiectelor de către ministerele conduse de Elena Udrea şi Anca Boagiu, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi, respectiv, Ministerul Transporturilor (MT). Chiar dacă cele două preotese băsesciene au fost înlocuite, de la începutul luni martie, de profesorul de atletism Cristian Petrescu, la MDRT, şi de Alexandru Nazare, apropiatul Ancăi Boagiu, la Transporturi, afacerile cu fonduri europene în favoarea pedeliştilor au continuat cu aceeaşi osârdie . 
În exclusivitate, vă prezintăm o parte din gravele nereguli constatate de experţii Autorităţii de Audit.
În cadrul Programului Operaţional Regional (POR), specialiştii Autorităţii de Audit au constatat multe nereguli, în fapt tot atâtea modalităţi ale funcţionarilor pedelişti de a frauda banii europeni prin achiziţii publice ilegale în favoarea firmelor portocalii. Autoritatea de Audit a verificat un număr de 65 de proceduri de achiziţie publică pentru care au fost declarate cheltuieli către CE în perioada ianuarie-martie 2012.
Din verificările efectuate în 30 de cazuri (30 de contracte de achiziţii publice), au rezultat grave deficienţe în ceea ce priveşte modul de derulare a achiziţiilor publice. Astfel, au fost constatate două cazuri privind cinci proceduri de achiziţie verificate de Organismele Intermediare (OI) POR înainte de octombrie 2011, 17 cazuri de nereguli pentru 37 de proceduri de achiziţie verificate de OI POR în perioada octombrie – decembrie 2011, 11 cazuri de nereguli pentru 23 de proceduri de achiziţie verificate de OI POR în 2012.
Principalele deficienţe constatate sunt:
- utilizarea unor criterii de calificare restrictive;
- utilizarea unor factori de evaluare nelegali;
- nerespectarea principiilor privind asigurarea unui tratament egal şi asigurarea transparenţei;
- reducerea nejustificată a termenelor în cadrul procedurii de atribuire;
- încheierea unor acte adiţionale cu nerespectarea prevederilor art.122 lit. i) din OUG 34/2006;
- nerespectarea cerinţelor de publicitate (ex. – nepublicarea anunţului de participare în JOUE – n.r. Jurnalul european).
De asemenea, în ceea ce priveşte Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Autoritatea de Audit a verificat un număr de 24 de proceduri de achiziţie competitivă (26 de contracte de achiziţie), care au făcut obiectul verificărilor OI Cercetare şi OI Promovarea Societăţii Informaţionale (PSI) în perioada octombrie 2011 – mai 2012, din punctul de vedere al achiziţiilor publice. Din cele 26 de contracte de achiziţie auditate de Autoritatea de Audit, 19 au fost verificate de OI Cercetare şi 7 de OI PSI.
Din verificările efectuate, în opt cazuri (opt contracte de achiziţii publice) au rezultat deficienţe în ceea ce priveşte modul de derulare a achiziţiilor publice, principala cauză fiind utilizarea criteriilor restrictive.
La Arad, feuda lui Falcă şi Seculici, fraude de milioane
În cadrul proiectului “Drumul Vinului: Păuliş-Ghioroc – Covăsânţ-Şiria”, cu un contract de lucrări în valoare de 45.308.000 lei, demarat de Consiliul Judeţean Arad, auditorii români au aplicat o corecţie de 25 la sută din valoarea contractului, respectiv suma de 11.327.000 lei, deoarece “prin documentaţia de atribuire au fost impuse cerinţe de calificare şi selecţie restrictive”.
Conform prezentării făcute proiectului de către CJ Arad, “Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii regionale în vederea relansării zonei denumită Podgoria Aradului, prin sprijinirea creşterii economice, crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi străine şi crearea de noi locuri de muncă. Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea infrastructurii de transport prin reabilitarea legăturilor de transport în zonă, îmbunătăţirea gradului de atractivitate şi accesibilitate a zonei denumită generic Podgoria Aradului şi creşterea competitivităţii acesteia ca locaţie pentru afaceri, precum şi valorificarea potenţialului turistic a zonei Podgoria Aradului. Reabilitarea infrastructurii de transport, prin prevederea de legături de transport va conduce la atragerea de noi investitorii în domeniul viti-vinicol, la creşterea competitivităţii zonei ca locaţie pentru afaceri, şi va crea premizele relansării plantaţiilor de viţă de vie, dezvoltării unor pensiuni agroturistice”. Cu siguranţă, printre beneficiarii de lux ai proiectului va fi şi baptistul Gheorghe Seculici, tartorul judeţului Arad şi cumătru al lui Băsescu, care are terenuri chiar în comuna Covăsânţ, aflată în cadrul proiectului de dezvoltare “Drumul Vinului”.
Aquastar pentru UDMR la Satu Mare
Fostul primar UDMR al municipiului Satu Mare, Iuliu Ilyes, a “greşit” şi el când a lansat un mare proiect, inutil faţă de nevoile reale ale sătmărenilor, intitulat “Parc acvatic Aquastar-atracţia turismului de agrement sătmărean”, în valoare totală de 35.490.000 lei. Auditorii Autorităţii au impus o corecţie de 10 la sută din valoarea contractului, respectiv suma de 3.549.000 lei, deoarece “autoritatea contractantă nu a respectat condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se putea aplica reducerea termenului limită pentru depunerea ofertelor”.
Cam scump avionul german!
În cadrul proiectului “Laborator aeropurtat pentru cercetări atmosferice de mediu”, cu un contract de furnizare în valoare de 12.059.000 lei, auditorii au aplicat o corecţie de 25 la sută din valoarea contracului, respectiv suma de 3.015.000 lei, deoarece autoritatea contractantă, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” - INCAS Bucureşti “nu a îndeplinit prevederile legale pentru utilizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare”. Beneficiarul contractului a fost firma germană Beechcraft Berlin Aviation GmbH, care a livrat un avion la mâna a doua, modificat pentru cercetare atmosferică.
Baronul PDL Popescu de Dâmboviţa a selectat pe cine trebuie
În Dâmboviţa, în cazul proiectului “Lucrări de modernizare a infrastructurii SC Moreni Parc industrial SA”, în valoare de 30.540.000 lei, dat prin procedură de atribuire, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, condus la acea vreme de baronul pedelist Florin Popescu, unul dintre prietenii politici ai Elenei Udrea, a încălcat normativele europene deoarece “a impus, prin documentaţia de atribuire, cerinţe restrictive la criteriile de calificare şi selecţie”. Tocmai ca să câştige cine vrea Popescu, adăugăm noi. Drept urmare, pentru aceste ilegalităţi, auditorii au aplicat o corecţie de 25 la sută din valoarea contractului, respectiv suma de 7.635.000 lei, bani pe care, evident, nu-i va plăti Popescu.
Tot pe feuda baronului PDL Florin Popescu, în cadrul proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B) Târgovişte”, în urma verificării derulării contractului de lucrări, auditorii au constatat că „faţă de prevederile caietului de sarcini ce a stat la baza atribuirii contractului iniţial de lucrări, pe parcursul derulării acestuia au avut loc o serie de ordine de variaţie care au condus la executarea unor lucrări şi achiziţionarea de materiale ce nu au fost ofertate iniţial”. Drept urmare, suma de 1.087.000 lei aferentă lucrărilor suplimentare atribuite fără organizarea unei licitaţii adecvate a fost considerată neeligibilă.
Cristache Rădulescu, baronul-veterinar de Ilfov, para’ndărăt la e-guvernare
În cazul proiectului ”Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi a consiliilor locale din judeţul Ilfov pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri”, din cadrul POS Creşterea Competitivităţii Economice (CCE), în valoare de 5.104.000 lei, auditorii au constatat că autoritatea contractantă, CJ Ilfov, condusă de baronul-veterinar Cristache Rădulescu, a impus condiţii extrem de restrictive, evident ilegale, pentru ca ”mălaiul” să fie luat de cine trebuie, prin metoda para’ndărăt. Auditorii au aplicat şi aici o corecţie de 25 la sută din valoarea contractului, respectiv suma de 1.276.000 lei, deoarece “prin impunerea unor astfel de cerinţe a fost restricţionat accesul ofertanţilor la procedura de achiziţie publică.”
Delta Dunării, furată prin “integrare informatică”
În cadrul POS Mediu, proiectul “Sistem informatic integrat – Suport pentru managementul ARBDD în vederea îmbunătăţirii stării de conservare a ecosistemelor” în valoare de 15.436.000 lei, auditorii Autorităţii de Audit au aplicat o corecţie de 3.859.000 lei, respectiv 25 la sută din valoarea contractului, deoarece pentru contractul “Achiziţie servicii de dezvoltare şi implementare sistem informatic (inclusiv licenţe), hardware şi software necesar pentru implementarea sistemului şi funcţionarea UIP”, auditorii au identificat condiţii restrictive prin impunerea în cadrul caietului de sarcini a unor specificaţii tehnice care au indicat o anumită sursă. Astfel, a fost restricţionat accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului.
Peste 11 milioane de euro de la Boagiu
În cadrul POS Transport, la proiectul “Construcţia autostrăzii Orăştie-Sibiu”, auditorii au constatat “neîndeplinirea cerinţelor de calificare şi selecţie pentru unul dintre experţii-cheie pentru contractele aferente loturilor 1 şi 4” din cadrul proiectului. Drept urmare, auditorii au aplicat o corecţie financiară de 5 la sută din valoarea fiecărui contract, respectiv suma totală de 51.795.000 lei.
Doar portocaliii!
Concluzia specialiştilor din cadrul Autorităţii de Audit a Curţii de Conturi a României devoalează foarte clar care era metoda prin care Udrea, Boagiu şi baronii locali din trena lor făceau ca majoritatea contractelor să fie date firmelor cotizante la conturile PDL: “În urma verificărilor realizate de către echipele de audit pe linia respectării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, cea mai frecventă deficienţă identificată este reprezentată de stabilirea de către autorităţile contractante, în procedurile de achiziţie lansate, a unor cerinţe de calificare şi selecţie restrictive, aspect care a atras o restrângere a participării operatorilor economici şi a condus la aplicarea unor corecţii financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie”.

17 comentarii:

 1. Nimic nou sub soare, toti fac la fel. Si USL-ul va proceda identic.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corect.
   Pe urma isi va schimba numele din USL in PLM sau cine stie :P
   Fraierii ii vor vota dinnou si tot asa... never ending story
   Cand naiba o sa ne mai si trezim ?!?!?!?!

   Ștergere
 2. AVAND IN VEDERE EXEMPLELE NEGATIVE ALE PDL, USL NU TREBUIE SA SE COMPORTE LA FEL,SI CRED ACEASTA DEOARECE SE PARE CA AU O ALTA FACTURA MORALA,DAR DACA VOR PROCEDA LA FEL SAU APROAPE LA FEL,NU VOR PUTEA TRAGE LA RASPUNDERE PE TOTI CEI NOMINALIZATI IN AUDITUL CURTII DE CONTURI SI ALTE ORGANE DE CONTROL , CARE SARESTITUIE BUGETULUIU TOATE SUMELE DE 5-25% DIN VALOAREA PROIECTELOR CA CHELTUILI NEJUSTIFICATE -deci- PAGUBE ADUSE BUGETULUI DESTAT.
  PRESEDINTELE BASESCU TREBUIE SA RASPUNDA PENTRU INFRACTIUNILE PROPRI SI FAVORIZAREA INFRACTORILOR DIN CARE UNII AU DOSARE FARA MISCARE PRIN DNA SI JUSTITIA POLITIZATA.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce naste din pisaca, soareci mananca.
   E chiar asa de greu de inteles?
   O sa fure si astia... stai linistit ;)
   Si fi sigur ca o sa pice numa fraierii (pioni sacrificati "de ochii lumii").
   Greii pica mai greu :p

   Ștergere
 3. las ca vor pradui de acum psd-isti

  RăspundețiȘtergere
 4. Excellent web site. A lot of helpful info here. I'm sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you on your effort!
  My weblog :: Teen porn

  RăspundețiȘtergere
 5. Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you
  can do with some pics to drive the message home a
  little bit, but instead of that, this is magnificent blog.
  An excellent read. I'll certainly be back.
  My site > Melody (30 Second Trailer)

  RăspundețiȘtergere
 6. Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I'm planning to start my own blog soon but I'm a little
  lost on everything. Would you propose starting with
  a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many
  choices out there that I'm totally overwhelmed .. Any ideas? Thanks a lot!
  My website > Anal Free Porn

  RăspundețiȘtergere
 7. Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, great written and come with
  approximately all significant infos. I would like to look extra posts like this .
  Feel free to surf my page :: Cute College Coed Blows Long And Hard

  RăspundețiȘtergere
 8. Howdy, I believe your blog could be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when
  opening in I.E., it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, wonderful site!
  Also see my webpage: porntube

  RăspundețiȘtergere
 9. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of
  hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?
  Stop by my site Naughty Blonde Rubbing Her Clit

  RăspundețiȘtergere
 10. I think that is one of the such a lot significant information for me.
  And i am glad studying your article. But should statement on few basic
  issues, The web site style is great, the articles is in point of fact excellent : D.
  Excellent process, cheers
  my web site :: Renna Ryann

  RăspundețiȘtergere
 11. Hi there, You have done an excellent job.
  I'll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this site.
  Also visit my web page : fiverr seo gig

  RăspundețiȘtergere
 12. Nu e o noutate, asta face si asa va face orice partid aflat la putere pana or sa se teama cu adevarat de lege.

  RăspundețiȘtergere
 13. (ACTORUL VASILE BUTNARU)Traian Basescu:Vasile,sunt obsedat de "Scimbarea la fata a Romaniei!"

  RăspundețiȘtergere
 14. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 15. praduiti de toata clasa politruca din 90 si pina acum,bravo lor ca doar cu o tara de prosti le merge.

  RăspundețiȘtergere

Va rugam INSISTENT sa nu folositi un limbaj obscen. Nu ne obligati sa stergem unele mesaje, sau sa restrictionam comentariile. Va multumim.

Surse.org Blog Un Proiect Open Source

Surse.org Blog Un Proiect Open Source

Follow by Email