Search

duminică, 16 ianuarie 2011

Nereguli incredibile la B.C.C.O. Timisoara? Fapte impotriva Sigurantei Nationale?

Nota: WikiLeaks Romania va prezinta aceste documente, fara sa-si asume in nici un fel vreo ideologie, partizanat politic. Raspunderea apartine autorilor articolelor, daca acestia au ales sa-si faca public numele.
Prezentam opiniei publice un prim document dintr-o serie, care ridica serioase semne de intrebare in sensul celor expuse in titlul materialului.
Unele date au fost notate cu "x" intrucat nu avem abilitarea a le face publice.
Lansam insa un semn de intrebare in atentia opiniei publice si atragem atentia ca intreaga raspundere a celor relatate revine persoanei care a intocmit materialul si a decis sa ni-l inanteze.

MEMORIU
ÎN ATENTIA D-lui Chestor de Politie Ioan Dascalu 
Secretar de stat, sef al Departamentului Ordine si Siguranta Publica 

Subsemnata G A P (nume anterior: V A P), cadru operativ în rezerva, din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, cu datele de identitate: nascuta la data de xxxxxx, în loc. Hateg, jud. Hunedoara, posesoare a C.I. nr.TM seria xxxxxx, eliberata la data de xxxxxx, de catre Pol. Mun. Lugoj, C.N.P.:2xxxxxxxxxxxx, domiciliata în Loc. Lugoj, Str.X nr.x, Jud.Timis, 
Prin prezentul memoriu, va aduc la cunostinta savârsirea unor fapte deosebit de grave:
1.) infractiunile speciale de favorizare si complicitate a persoanelor implicate in spionaj, trafic de armament, finantare mascata a terorismului international, aderarea si sprijinirea la organizatii extremist teroriste pe teritoriul national!
2.)  retinere sau distrugere de înscrisuri (art.272 C.p.)
3.) omisiunea sesizarii organelor judiciare(art.263 C.P.)
4.) favorizarea infractorului(art.264 C.P.)
5.) sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (art.242 C.P)
6.) fals material în înscrisuri oficiale (art.288 C.P.), fals în acte de interes operativ 
7.) fals în declaratii(art.292 C.P.)
8.) instigare la marturie mincinoasa (art.25 rap. la art.260 C.P.)
9.) abuz în serviciu contra intereselor persoanei (art.246 C.P.)
10.)abuz în serviciu în forma calificata (art.248 indice 1 C.P.)
11.)arestarea nelegala si cercetarea abuziva(art.266 C.P),
12.)supunerea la rele tratamente(art.267 C.P)
13.)represiunea nedreapta( art.268 C.P),
de catre numitii 
1. Cms. B A, din cadrul B.C.C.O. Timisoara
2. Scms. N S S, sef al B.C.C.O. Timisoara
3. Chestor T P fost Sef al Politiei Române
solicitând tragerea la raspundere penala, disciplinara, administrativa, cât si demiterea din functiile detinute a celor mentionati.
MOTIVE:
Consider ca prin atitudinea indolenta si partinitoare fata de persoane monitorizate de structurile de informatii de resort, au pus în pericol valorile fundamentale ale statului de drept, fiind vinovati de grave încalcari ale normei si deontologiei profesionale, si mai ales de grave incalcari ale protocoalelor de colaborare inter-institutionala pe linia prevenirii si combaterii terorismului, a finantarii acestuia, precum si de savârsirea de infractiuni grave prevazute si pedepsite de Codul Penal.
Dezvaluirea secretului profesional nu îmi este opozabila acestui denunt, deoarece ascunderea unor fapte penale m-ar face pasibila de tragerea la raspundere
În cadrul B.C.C.O. Timisoara, pâna în data de 12 martie 2009, când activitatea mi-a fost întrerupta brusc, toate documentele aflate în lucru fiindu-mi luate ilegal, mi-am desfasurat activitatea pe linia speciala de munca: siguranta nationala, investigarea terorismului si a finantarii acestuia, fiind cadru operativ la B.C.C.O. Timisoara, Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor.
Pe toata perioada activitatii mele, am avut ca singur scop tragerea la raspundere penala a celor vinovati de savârsirea de infractiuni ce privesc siguranta nationala, terorismul, spalarea de bani în scop de finantare a terorismului, traficul de armament sau produse/tehnologii cu dubla utilizare, precum si monitorizarea calificata împreuna cu serviciile de informatii a persoanelor (grupurilor) suspecte de savârsirea oricaror actiuni ce pot pune în pericol statul de drept.
Aveam atât calitate de cadru activ în domeniul informativ operativ, avind certificat ORNIS, cât si de lucrator de politie judiciara (în baza ordonantelor nominale ale procurorilor D.I.I.C.O.T. desfasuram activitati de cercetare penala).
Detaliile care vor fi prezentate mai jos, descriu o serie de evenimente care s-au derulat pe parcursul mai multor luni începind cu anul 2008 si încheindu-se în luna ianuarie 2010.
În toamna anului 2008, D.G.C.C.O. s-a reorganizat, la nivel national fiind înfiintate serviciile de linie, pentru ocuparea functiilor de conducere ale acestor servicii organizându-se un examen care se desfasoara în luna decembrie 2008. Deoarece restructurarea D.G.C.C.O. care se transforma în D.C.C.O., presupune nu doar înfiintarea unei structuri mai flexibile, prin subordonarea sefilor acestor servicii direct la nivel central, ci si o reorganizare propriu-zisa în ceea ce priveste metodologia de lucru, fiind create noi linii de munca si transformate cele vechi, s-a impuns si întocmirea acestei metodologii pentru o practica de lucru unitara.
În luna noiembrie 2008, am fost contactata de catre Cms.B S, din cadrul structurii centrale a D.G.C.C.O. în vederea contributiei la întocmirea acestei metodologii, am considerat o onoare acest lucru, am acceptat cu placere, considerând ca activitatea mea precedenta pe linia de munca siguranta nationala si terorism, este astfel apreciata si noua metodologie nu va face decât sa permita o activitate mult mai flexibila si eficienta în domeniu. Pot face dovada celor afirmate, prin corespondenta avuta prin e-mail cu Dl.Cms.B S. 
Stiam ca materialele pe care le trimit la Bucuresti vor aparea ulterior ca" Metodologie - Proceduri Nationale"sub semnatura chestorilor din conducere, dovada fiind emiterea Metodologiei/Procedura pentru S.C.F.T.S.B. (Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor (Pro-PS CFTSB  02 si PRO-PS CFTSB 05).
La începutul anului 2009, mai precis în data de 12.02.2009,  aceasta metodologie devine definitiva, implementarea ei la nivel teritorial fiind obligatorie la nivel national. 
În urma examenului dat în luna decembrie 2008, postul de Sef al Serviciului de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, din B.C.C.O. Timisoara, este ocupat de numitul B A. Desi aceasta persoana, înaite de sustinerea acestui examen, m-a rugat sa îl ajut cu partea referitoare la informatii clasificate, siguranta nationala, terorism, materiale strategice si NBC, înmânându-mi în acest sens inclusiv bibliografia pentru ocupare functiei de Sef Serviciu, spunându-mi ca nu este specializat decât în domeniul economic, si ca ma roaga sa-i fac niste rezumate din legile speciale si inclusiv CV-ul, ulterior ocuparii functiei îsi schimba atitudinea de "buna colaborare", începând cu luna ianuarie 2009, dorind sa îmi impuna controlul asupra activitatii informativ-operative si a colaborarii cu structurile speciale de informatii. 
Mai multe decât atât, desi în legea 535 art. 8 se precizeaza clar:
"ART. 8
Ministerele si celelalte autoritati si institutii publice cu atributii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligatia de a sesiza Serviciul Român de Informatii cu privire la persoanele fizice si juridice suspecte de savârtirea sau de favorizarea în orice mod a actelor de terorism."
numitii B A si N S S, permanent m-au împiedicat sa aplic si prevederile art 20:
"ART. 20
Amenintarile la adresa securitatii nationale a României, prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a României, inclusiv faptele de terorism prevazute în prezenta lege, constituie temeiul legal pentru a se propune procurorului de catre organele de stat cu atributii în domeniul securitatii nationale, în cazuri justificate, sa solicite autorizarea efectuarii unor activitati în scopul culegerii de informatii, constând în: interceptarea si înregistrarea comunicatiilor, cautarea unor informatii, documente sau înscrisuri pentru a caror obtinere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea si repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informatiilor pe care acesta le contine, cât si înregistrarea, copierea sau obtinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, întretinerea si ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse."
De fiecare data când mi-am manifestat intentia de a discuta cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. despre persoanele monitorizate din mediul tinta, (persoane despre care existau indicii clare, confirmate si prin corespondenta cu structurile de informatii) , cei doi mi-au interzis categoric deplasarea la D.I.I.C.O.T.  si deschiderea de dosare penale sau începerea demersurilor prevazute în art.20 de a strânge probe care sa stea la baza constituirii acestor dosare.
Prin aceasta atitudine, cei doi se fac vinovati de savârsirea infractiunilor speciale de favorizare si complicitate a persoanelor implicate în spionaj, trafic de armament, finantare mascata a terorismului international, aderarea si sprijinirea la organizatii extremist teroriste pe teritoriul national precum si de omisiunea sesizarii organelor judiciare(art.263 C.P.), favorizarea infractorului(art.264 C.P.)
Desi , la fiecare discutie cu cei doi, scoteam în evidenta prevederile legilor speciale, de fiecare data discutia de finaliza cu afirmatia:”este treaba S.R.I.-ului si a celor de la S.I.I.P.I., nu ai tu ce sa îti bagi nasul în asta!”
Atributiile specifice M.A.I., în domeniul culegerii datelor si informatiilor sunt:
-intensificarea activitatilor de culegere a informatiilor despre persoane pretabile a savârsi acte teroriste
-culegerea informatiilor si datelor referitoare la intentiile unor persoane predispuse la acte de tulburare a ordinii publice, sustragerea unor produse ori atacarea sediilor unor obiective
-executarea controalelor informative asupra modului în care se asigura paza si securitatea obiectivelor sensibile
-intensificarea activitatii informative specifice, în scopul cunoasterii temeinice a situatiei operative din zonele, obiectivele si mediile de responsabilitate
-asigurarea unui control informativ riguros asupra operatiunilor cu produse strategice supuse controlului destinatiei finale
-realizarea fluxului informational operativ între structurile proprii si cele ale Sistemului National de Aparare
-furnizarea institutiilor abilitate, a informatiilor pe care le detine cu privire la desfasurarea de catre unele persoane, a unor activitati ostile statului român.
În data de 19 februarie 2009, dupa mai bine de o luna (începând cu data de 05.01.2009) în care Cms.B mi-a împiedicat sistematic desfasurarea activitatii pe linia speciala de munca, timp în care a încercat prin prisma faptului de a-mi fi superior ierarhic (doar pentru activitati ce nu implicau activitatea informativa calificata) sa afle detalii despre persoanele pe care le monitorizam împreuna cu structurile de informatii de ani de zile, are loc o discutie în contradictoriu cu cms. B privind inplementarea în baza de date Camas a 10 rapoarte informative întocmite de catre mine (dr .V-M-P, mai precis cu numerele: xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, etc, cu privire la problematica acuta din mediul tinta: entitati active teroriste din zona de competenta a B.C.C.O. Timisoara,  finantarea  acestor entitati de catre fundatii si organizatii umanitare de fatada, implicarea cetatenilor straini din Orientul Mijlociu rezidenti în zona de vest  a României, în transporturile umanitare catre Fâsia Ghaza, trafic de armament si produse/tehnologii cu produse cu dubla utilizare, complicitatea cu persoane din institutiile de resort, responsabile exact de controlul acestor activitati, etc)                                        
La aceeasi data, în 19 februarie 2009, vazând ca nu îi ofer date despre persoanele monitorizate, refuzând sa-i prezint continutul rapoartelor mele informative (întocmite începând cu 05.01.2010) rapoarte ce cuprind date despre mediul tinta, aflând ca am introdus deja în baza de date Camas informatiile respective (potrivit legii, fiecare ofiter îsi introduce rapoartele în baza de date Camas, sunt supuse rezolutionarii superiorilor ierarhici doar datele obtinute din surse ocazionale, si nici într-un caz informatii privind siguranta nationala obtinute de la persoane înregistrate ca informatori profilati de catre ofiterul de informatii care îi are în legatura, acesta fiind singura persoana care le cunostea identitatea), cms. Bradea ma ameninta, apoi întocmeste un raport cu privire la asa zise “neregularitati în gestionarea si în privinta implementarii de informatii calsificate în baza de date Camas” , “nereguli în manipularea documentelor clasificate, de catre dr V –M-P ”, ma ameninta ca voi fi trasa la raspundere pentru insubordonare, ca va face în asa fel încât sa zbor la judet I.P.J. Timis, ca n-am decât sa ma duc sa lucrez la S.R.I. daca tot ma pasioneaza informatiile….
Raportul întocmit de catre cms. B este înregistrat la BCCO în data de 20.02.2009 sub nr.xxx.xxx, la "general", si nu la clasa de secretizare"secret de serviciu" . Deoarece este prezentat sefului unitatii ( scms. N S) în data de 19.02.2009, mi se cere de catre acesta sa întocmesc si eu un raport pentru a lamuri situatia semnalata de catre cms. B. Am ramas în data de 19.02.2009 peste program, am întocmit un raport foarte detaliat, în care practic mi-am descris activitatea si modalitatea prin care s-a ajuns la situatia conflictuala cu cms.B. Nu stiam daca acest raport  îmi va mai fi cerut sau nu, nu stiam daca va fi înregistrat, astfel, ciorna acestuia am trimis-o colegului meu de la Bucuretti, noaptea la ora 2.54 (cms. B S) spre a alerta forurile superioare si a remedia situatia, astfel încât sa pot sa-mi desfasor în conditii normale serviciul. Situatia deja tensionata, de mai bine de o luna, în privinta defasurarii activitatii mele, era cunoscuta de catre colegul meu, dl.cms.B S, astfel încit mi s-a parut normal, tinând cont de acest lucru sa ma folosesc de prev.art.166 din lg.353: "În situatii deosebite, când viteza este elementul primordial si mijloacele de criptare nu sunt posibile, informatiile NATO RESTRICTED pot fi transmise electronic în text clar prin sistemele publice de comunicatii."
DOVADA:
1.) e-mail care avea atasat "Raport Sxxx" fisier care era o ciorna, nu stiam daca dimineata cineva mi-l va cere sau nu, l-am trimis ca sa îl dea B mai departe si B sa fie tras la raspundere! 
"--- On Fri, 2/20/09, txxx txxx <txxx_xxxx@yahoo.com>  wrote:
From: txxx txxxx <txxx_xxxx@yahoo.com>
Subject: INCEPUTUL SFIRSITULUI
To: bxxxxxxx@yahoo.com
Date: Friday, February 20, 2009, 2:54 AM
Draga B,
          Exista un singur  motiv pt care nu am trimis nimic, si anume: nu cred ca se va mai face ceva din tot ceea ce doream si in care am crezut cu adevarat! Poti sa ai informatii, ca degeaba, nu te lasa sa le exploatezi, poti sa ai dovezi, degeaba, nu sint considerate ca atare, poti sa ai legi speciale si metodologii, ca sint destui timpiti care nu le cunosc si au prea mare doza de demagogie si nesimtire crasa in singe ca sa recunoasca ca sint handicapatii!
         Probabil ca nu va trece mult pina cind voi pleca din BCCO si poate si din Timisoara! In cazul in care lucrurile continua spre turnura care vad ca au luat-o, atita vreme cit nu ma mai regasesc in ceea ce fac si nu pot sa fac ceea ce a luat 10 ani de pregatire si experienta, lucru de care acum altii isi bat joc, trebuie sa fiu complet dementa sa-mi bat joc eu insumi de principiile mele, de inteligenta mea, si nu in ultimul rind de viata mea personala.
           MI-AS FI DORIT CA MAIL-URILE MELE SA REFLECTE O CORESPONDENTA INTRE DOI PROFESIONISTI, SA FIE UN SCHIMB DE DATE CARE SA COMPLETEZE RECIPROC O ACTIVITATE SPECIALA, INSA, SE PARE CA TRAIM INTR-O LUME UTOPICA!
           Ultimul aspect de care inca nu indraznisera sa se lege, era continutul materialelor mele informative, drept pt care am intocmit un raport, pe care vreau sa-l vezi si tu, ca sa stii despre ce este vorba, iar daca, se va intimpla ceea ce se doreste, macar sa nu aflii, ca si altii , doar ceea ce reprezinta minciuna convenabila unora! Actualmente incapacitatea unora se doreste a fi acoperita de "gafele" mele, sau poate de "abateri" ca nu stiu ce le poate capul!
             Keep in touch, P
            PS: din punctul meu de vedere, ai permisiunea sa-l trimiti cui consideri tu ca poate tine cont si de adevarul cu privire la activitatea noastra, modul in care se deruleaza si poate sa ia o decizie in acest sens, ca asa cum nimic din ce am intocmit eu, nu a ajuns unde trebuia, posibil sa nu mi se permita sa-l trimit conducerii!" 
Desi acest raport, în document attach, sub numele"Raport Sxxx", trimis prin e-mail, nu îndeplinea conditiile de document clasificat, fiind doar o simpla ciorna, dupa înca o serie de e-mail-uri adresate cms. B S, în care îi comunic acestuia ca am descoperit grave neregularitati în manipularea documentelor de servici si posibila implicare în fapte grave de coruptie si favorizare a infractorului de catre cms. B (fapte confirmate si de informatiile din mediul cetatenilor straini...din pacate), imediat dupa ultimul e-mail catre Bucuresti, din data de 9 martie 2009, semnalarea mea catre forurile superioare devine: "un posibil incident de securitate"!

DOVADA:
        "--- On Mon, 3/9/09, txxx txxx <txxxx_xxxxx@yahoo.com>  wrote:
            From: txxxx txxxx <txxxx_xxxxx@yahoo.com>
            Subject: explicatie
            To: bxxxxxxx@yahoo.com
            Date: Monday, March 9, 2009, 1:25 AM
Draga B,
                     Am gasit explicatia "patimilor"mele, e atit de banal, de stupida, incit initial nici nu am crezut ca poate sa mai fie valabila!
                     Personajul cu care sint actualmente in "conflict"are motive foarte justificate pt tot ceea ce face! Am crezut ca este vb doar despre un complex de inferioritate, de rautate gratuita sau de jena de a recunoaste ca nu are cum sa-mi coordoneze activitatea, insa, reala motivatie este ca:
            -nu-mi va putea interzice niciodata sa am tinte in mediul cetatenilor din Orientul Mijlociu, SI NU VOI FI DE ACORD SA_MI CONTROLEZE ACTIVITATEA INFORMATIVA!
            -nu-mi va putea da ordine pe care sa le execut doar asa ca are el chef, stie ca nu-mi face fata la discutii deschise, de aceea minte si imbirliga tot ce poate, pt a arata cit de corect este si cit de nemernica sint eu...
            -nu-mi va putea face fata intr-o discutie argumentata, pe fata, privind problematica terorismului, a tehnologiilor cu dubla utillizare, etc!
             DE CE FACE ASTA?
             PT CA DE ANI DE ZILE PROTEJEAZA EXACT PE CEI PE CARE NOI NE CHINUIM SA-I LEGAM: MUJA MARCELINI, FRATII JABRI, FAM.HUSAM AL HAJAR, FIRME FANTOMA DE IRAQKIENI SI IRANIENI IMPLICATE IN SPALARI DE BANI, CE FAC PARTE DIN MAFIA ALCOOLULUI SI A PRODUCATORILOR DE TIMBRE FALSE, ETC!
             SI AM PROBE PT ASTA!
             Nu-l banuieste nimeni, poate ca si pe mine ma pacalea, insa, m-a calcat prea tare pe coada si nu credea ca voi verifica tot ce face si spune! Initial am verificat doar ceea ce tinea de perioada ultimelor 6 luni, cind insa am sapat mai profund...nu poti sa-ti inchipui de ce am dat!
             Modifica procese verbale de introducere a corpurilor delicte in camera alocata, pt ca sint probe! Modifica denumirile firmelor in acte pt ca nu e tot una "AMOR PRODIMPEX SRL" sau AMUR...
             Se foloseste de numele D-lui Bxxxxxx, pt a incerca sa-mi demonstreze ca are relatii la voi si pt a-mi explica cit de bine se pricepe la spalarea de bani, cred si eu! LA CE EXPERIENTA ARE DE A ACOPERI ACEST ASPECT PRODUS DE ALTII....!!!!
             Revin cu probe, trebuie doar sa le pun in ordine, incerc sa ti le trimit cumva, contez pe faptul ca onestitatea ta va face sa ajunga la cine trebuie!Si sa foloseasca astfel incit sa putem intr-adevar sa facem ceea ce e nevoie in domeniul terorismului si al criminalitatii strategice!!!
               Keep in Touch, P"

Abia dupa acest e-mail, din 9 martie 2009, s-au sesizat cei de la Bucuresti despre faptul ca, eu as fi produs "un posibil incident de securitate", trimitând acel e-mail cu attach "Raport Sxxxx" din noaptea de 19 spre 20 februarie. Pretextul: acel raport din data de 19.02.2009, (ciorna acestuia înainte de înregistrare si clasificare, fiind trimisa prin e-mail) este înregistrat dupa o zi, în data de 20.02.2009 sub nr.x/xxx.xxx, interesant este ca este înregistrat la clasa de secretizare "secret de serviciu", spre deosebire de raportul întocmit de cms.B, acesta fiind înregistrat, sub nr.xxx.xxx, la categoria "general", desi privea aceeasi problema!
Astfel, în data de 12 martie, (exact ziua în care se implemeteaza metodologia la contributia careia mi-am adus si eu aportul), se produce înscenarea"posibilului incident de securitate", prin intermediul cadrelor din conducerea M.A.I., favorizeaza celor din conducerea B.C.C.O. stoparea activitatii desfasurate de catre mine în colaborarea cu institutiile de resort, "modus operandi": ridicarea tuturor documentelor aflate în lucru, inclusiv dosare penale în U.P.P.... (în cazul în care veti dispune derularea unei anchete pot sa va pun la dispozitie PV-urile întocmite în acele zile, PV-uri, care, desi ar fi trebuit sa fie secretizate si înregitrate, nu au fost!), fara nici un temei legal de catre B A la ordinul lui N S. Acoperirea "legala" este o rezolutie pozitiva a numitului N S, rezolutie pe raportul întocmit de catre cms.B în data de 19 si înregistrat în data de 20.02.2009, rezolutie care devine dispozitia nr.xxx.xxx!
Probabil cei doi s-au gândit ca, acele PV-uri daca nu le secretizeaza si nu le înregistreaza, practic ele nu exista! Adica pot dispare asa cum s-a întâmplat si cu multe alte documente întocmite de catre mine si neânregistrate (raportul din 26 iunie, în urma agresiunii savârsite de catre cms.B...). Abia în luna ianuarie 2010, când m-am prezentat la unitate ca sa îmi întocmesc fisa de lichidare, aceste PV-uri au fost distruse, la B.C.C.O. nu mai exista nici o dovada ca ele ar fi fost întocmite...sau a faptului ca numitul B mi-a luat practic munca comuna cu serviciile si a tinut-o la fiset sau a vândut-o altora! Toate documentele mentionate în acele PV-uri,  au fost sterse din registrul de evidenta de la B.C.C.O. abia în luna ianuarie 2010 de pe numele meu, cu ocazia întocmirii fisei de lichidare, ca si cînd le-as preda pt ca trec în rezerva! desi conform PV-urilor, ele nu mai erau la mine din 12 martie 2009, când mi-au fost luate ilegal prin modalitatea descrisa mai sus! 
Culmea a fost faptul ca, în luna ianuarie 2010, cms.B îmi cere sa clasez acele lucrari, cu date din cursul anului 2009(desi mi le luase începând cu data de 12 martie...), pentru a putea da o explicatie logica, în cazul în care cineva s-ar întreba de ce ele nu au fost în lucru sau de ce nu au fost solutionate! I-am pus întrebarea cum crede ca as putea clasa lucrari, in ianuarie 2010, raspunsul a fost ca putem ca "vedem noi cum procedam, trec eu datele ca sa iasa bine!..".
În dosarul xx/X/X/2008, privindu-l pe Jahani Farid, munca de aproape doi ani a serviciilor de informatii privind conexiunile cu fundatiile islamice, finantarea mascata a terorismului, nu se mai poate concretiza în probatiune penala, deoarece acel dosar nu doar ca îmi este luat ilegal, în data de 18 martie 2009, dar este dat altui ofiter apropiat numitului B (C F), ofiter care nu doar ca nu avea nici o calitate, neavând ordonanta de delegare(o obtine abia dupa 2 luni...si pentru cu totul alte activitati), dar nici macar nu era pe o linie de munca ce sa-i permita instrumentarea acestuia!
Imediat dupa solicitatea celor doi de a-mi preda documentele în lucru, inclusiv monitorizarile active efectuate împreuna cu serviciile de informatii, am contactat atât S.I.I.P.I. cât si S.R.I.(unitatile judetene), anuntând faptul ca exista un risc major ca toata activitatea informativ operativa de mai bine de doi ani sa fie compromisa!
             În tot intervalul de timp, începând cu data de 19.02.2009, cms.B a avut nenumarate convorbiri telefonice cu persoane din Bucuresti, mai precis din conducerea M.A.I.(P T, C F, C B) carora se plângea de insubordonarea mea, de incapacitatea mea în privinta desfaturarii activitatii de urmarire penala (desi aveam în lucru dosare în care procurorii de caz au fost de fiecare data foarte multumiti de activitatea mea). Mai mult decât atât, efectueaza deplasari la D.I.I.C.O.T., unde contacteaza procurorii cu care lucram, se plânge depre faptul ca eu de fapt sunt cercetata si le solicita acestora sa-si întrerupa orice colaborare cu mine. Aceste persoane(proc. S A, proc.S P), au refuzat categoric, au solicitat dovezi ale asa zisei mele cercetari, deoarece stiau ca eu aveam în continuare atributiile intacte stabilite prin lege, inclusiv certificatul ORNIS!
            Mi s-a comunicat situatia de catre procurorii contactati de catre cms.B, iar ofiterii din cadrul S.I.I.P.I.Timis, m-au sfatuit sa nu-i predau nici un document numitului B, fara o dovada scrisa, mi-au spus ca este o ilegalitate crasa din partea ambilor (cms. si scms.N), m-au sfatuit sa am rabdare sa vedem cum evolueaza situatia.
            Privitor la probele din dosarul 29/D/P/2006, descoperite de catre mine, cu ocazia mutarii în biroul în care era înainte de reorganizare "Compartimentul Economic", mutare cu ocazia careia am descoperit plicuri cu sigiliu aplicat, de la perchezitiile din 2006...etc, toate obiectele gasite, le-am trecut într-un PV(acesta se si intituleaza"continut plase Kxxxx", pentru orice siguranta, am realizat importanta acestora abia dupa disparitia alcoolului...din camera de corpuri delicte. Interesant este ca au disparut orice urme ale etichetelor si timbrelor contrafacute ale firmei Amor Prodimpex SRL, firma apartinând celor doi arabi, Nasser Fiadhel si Gholamreza Aslani, arhicunoscuti pentru infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
În momentul în care am dorit sa continui cercetarile în acel dosar, la sugestia procurorului de caz, proc. S P, cms.B si scms.N mi-au interzis orice colaborare sau discutie cu acesta, ambii mi-au spus ca este treaba procurorului, l-au acuzat despre faptul ca este corupt, mi-au spus ca sunt interesati doar ca unitatea sa scape de scandal, comitând practic infractiunea de omisiune a sesizarii organelor judiciare(art.263 C.P.). Fiind obligati de catre comisia de control de la Bucuretti sa clarifice situatia, în cele din urma au luat legatura cu procurorul, însa, pe toata perioada întocmirii de acte (PV-uri de introducere a corpurilor delicte în camera de la I.P.J., rapoarte etc), au modificat si deformat realitatea, au încercat sa sustraga orice dovada a existentei implicarii celor doi cetateni arabi, comitând atfel infractiunile de retinere sau distrugere de înscrisuri (art.272 C.p.), favorizarea infractorului (art.264 C.P.), sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (art.242 C.P), fals material în înscrisuri oficiale (art.288 C.P.), fals în acte de interes operativ, fals în declaratii (art.292 C.P.), instigare la marturie mincinoasa (art.25 rap. la art.260 C.P.).
Am observat acest lucru, iar în momentul în care am fost contactata de persoane din cadrul DGA, am încercat sa discut cu acestia, însa, cei doi au aflat iar eu am început sa fiu amenintata! Cei doi mi-au spus ca oricum probabil voi intra în puscarie daca îi denunt, ca oricum nu ma va crede nimeni deoarece eu sunt cercetata pentru un incident de securitate, ca vor face în asa fel încât sa zbor din B.C.C.O., ca lor nu le trebuie tradatori în colectiv! Practic, am si zburat la propriu, peste birou, în data de 26 iunie 2009, în prezenta celorlalti colegi (C S, I P, V L si E S), fiind agresata de catre cms.B, doar pentru ca mi-am permis sa-l întreb ce raporteaza la Bucuresti în privinta activitatii mele, deoarece mi-a luat toate documentele si dosarele în 12 martie, desi aceste acte figureaza înca pe numele meu în registrele B.C.C.O.!Anexez dovada raportul meu din data de 26.06.2009, raport neânregistrat însa la B.C.C.O....Un aspect foarte important este însa, întocmirea unei "Note de cunoastere" cu nr.x/xxxxx din 25.06.2009, nota care se ragaseste pe Decizia Medicala de scoatere din evidente pe motive de patologie psihiatrica!
O modalitate de a "aranja" hârtiile la secretariatul unitatii era ante-datarea sau post-datarea unor documente, atfel încât, pentru a folosi o expresie uzitata de cms.B"sa puste situatia" în cazul în care cineva si-ar baga nasul în registre sau în evidentele operative. Explicatia pt întocmirea notei de cunoastere tocmai în data de 25.06.2009, este foarte simpla: daca eu as fi depus plângere penala pentru vaaamare corporala si abuz în serviciu, ar fi putut jutifica un comportament necorespunzator din partea mea, iar atitudinea cms.B ar fi fost doar "o reactie la comportamentul meu, deja semnalat ca nefiind corespunzator".
Aveti în documentele anexe, cronologia lantului evenimentelor care au culminat cu înlaturarea mea din acea pozitie, doar pentru ca am descoperit aspecte de care puteau fi acuzati. Hilar este ca si în continutul foii de observatie de la Spitalul Jebel se mentioneaza la "motivele internarii: dosare îngropate, preocupari privind siguranta nationala".
Singura persoana care a avut un comportament decent în tot intervalul de timp a fost cms. R C, acesta neparticipând în nici un mod la activitatile celor doi din conducerea B.C.C.O., lucru care poate fi usor verificat prin controlul documentelor întocmite. Din pacate, nu avea atributii de conducere si nu a putut stopa activitatea ilegala si abuziva a celor mentionati.
Nu am dorit decât sa îmi îndeplinesc atributiile, sa onorez responsabil postul ocupat pe linia speciala de munca si sa pot trage la raspundere persoanele vinovate de încalcari ale normelor juridice privind statul de drept. Din pacate, coruptia a învins, daca nu eram suficient de rezistenta fizic puteam fi decedata datorita dozelor masive administrate cu ocazia internarii ilegale, sau dezachilibrata psihic pentru totdeauna datorita traumei produse. Umilinta la care m-au supus, transformându-ma dintr-un cadru activ operativ, într-o bolnava psihic, pensionata de invaliditate, însa, nu si-a produs efectele scontate.
Consider ca merita sa va aduc la cunostinta cele mentionate, azi la împlinirea uni an de la emiterea Decizie Medicale Nr.xxx/xx.xx.2009, motivele reale fiind cele prezentate mai sus, în vederea remedierii situatiei mele si tragerii la raspundere a celor vinovati. Cazul meu a creat un precedent extrem de periculos prin prisma faptului ca, a facut posibila abuzarea si retinerea ilegala a unui cadru activ operativ, transformarea acestuia într-un bolnav psihic! Si toate acestea doar de frica adevarului, a descoperii unor fapte de o gravitate fara precedent de favorizare a infractorului, mai precis de neraportare si împiedicare la tragerea la raspundere penala a persoanelor implicate în spionaj, trafic de armament, finantare mascata a terorismului international, aderarea si sprijinirea la organizatii extremist teroriste pe teritoriul national!
Cu stima Dr.G (V-M) A P (r) B.C.C.O. 

Nota: Date despre gravele nereguli de la BCCO Timisoara au aparut si in presa: AICI; AICI , etc.

2 comentarii:

  1. cum sa combata crima organizata, cand tocmai ei sunt mafioti si corupti???????? HUO!

    RăspundețiȘtergere
  2. Asta da , asta da ... asta -i statul social si democratic care m-i l-am imaginat la lovitura de stat din '' 89 . Alles super !!!!

    RăspundețiȘtergere

Va rugam INSISTENT sa nu folositi un limbaj obscen. Nu ne obligati sa stergem unele mesaje, sau sa restrictionam comentariile. Va multumim.

Surse.org Blog Un Proiect Open Source

Surse.org Blog Un Proiect Open Source

Follow by Email